• Studiju kredīts

    Izmanto iespēju studēt izdevīgāk, piesakoties Kredītam ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.