Switch to mobile version. Augšup

Vienkāršais depozīts

Vienkāršais depozīts

  • Ērts brīvo naudas līdzekļu noguldīšanas veids
  • Ieguldījums ar viszemāko riska līmeni
  • Noguldījums ar noteiktu termiņu un nemainīgu procentu likmi

Noguldījuma termiņš

1 gads

Procentu aprēķināšana

Procentu likme ir nemainīga visa noguldījuma termiņa garumā.

Procentu izmaksa

Noguldījuma procentus Jūs saņemsiet termiņa beigās.

Noguldījuma izmaksa

Noguldījuma pamatsummu depozīta termiņa beigās banka pārskaitīs uz Jūsu Norēķinu kontu.

Noguldījuma valūta

Noguldījumus iespējams veikt EUR un USD.

Minimālā noguldījuma summa

EUR 100, USD 200.

Depozītu skaits

Jūs varat veikt noguldījumus vairākos depozītos vienlaikus.

 

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", sākot ar 2010. gada 1. janvāri, ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla (tajā skaitā arī procentu ienākumi, kas gūti no noguldījuma Vienkāršajā depozītā). Tādēļ vēlamies Jums – mūsu bankas esošajiem un topošajiem klientiem – paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" valsts iekasē nodokli 10 % apmērā no Vienkāršajā depozītā gūtajiem peļņas procentiem. Tātad nodoklis tiek iekasēts nevis no visas depozīta summas, bet tikai no gūtās peļņas.

Likumā ir noteikts, ka nodoklis par ienākumiem no depozītu procentiem ir jāmaksā ienākumu gūšanas dienā, proti, procentu izmaksas brīdī (sākot ar 2010. gada 1. janvāri) un par nodokļa iekasēšanu ir atbildīgs konkrētā ienākuma izmaksātājs, t.i. banka. Tātad Jūs varat vienkārši plānot sava noguldījuma veikšanu vai saņemšanu – SEB banka automātiski ieturēs nodokli  (t. i., veiks nodokļa samaksu Jūsu vietā) procentu izmaksas brīdī, kas saskaņā ar līgumu notiek reizi ceturksnī.

Lasīt vairāk par kapitāla nodokli

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību, kas noguldījumu nepieejamības gadījumā vienam noguldītājam ir noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 EUR. Papildu atlīdzība iespējama ne vairāk kā 200 000 EUR apmērā  par fiziskas personas noguldījumiem triju mēnešu laikā no dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums, ko veido:

  1. naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
  2. personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi;
  3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.c. noguldījumiem.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību
Noguldījumu garantiju likums

Vienkāršā depozīta līguma noteikumi

Bankas gada procentu likmes par naudas glabāšanu1

Termiņš 12 mēneši

Minimālā noguldījuma summa 100 EUR, 200 USD

Noguldījumiem Ibankā SEB banka piedāvā izdevīgākas procentu likmes!

  EUR USD
Filiālē Ibankā Filiālē Ibankā
Ar procentu izmaksu termiņa beigās 0,00 % 0,00 % 0,31 % 0,41 %

Procentu likmes ir spēkā no 18.06.2015 

Pakalpojums Cena

Naudas pārskaitīšana uz depozītu no Norēķinu konta

Saskaņā ar Vienotā pakalpojumu cenrāža sadaļu "Pārskaitījumi, izmantojot Ibanku" vai "Pārskaitījumi filiālē"

Komisija par depozīta līguma laušanu pirms termiņa2

30 dienas iepriekš rakstiski paziņojot SEB bankai EUR, USD un citās valūtās 1 % no summas 
Bez iepriekšēja brīdinājuma EUR, USD un citās valūtās 5 % no summas

 


 

1 Pēc abu pušu vienošanās, ir iespēja veikt noguldījumus arī citās valūtās. Minimālā noguldījuma summa un procentu likme tiek noteikta katram darījumam atsevišķi.

2 Šī komisija piemērojama par līguma izbeigšanu pirms termiņa, neatkarīgi no tā, vai klients noguldītos līdzekļus vēlas saņemt skaidrā naudā vai kā pārskaitījumu. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, klients nesaņem uzkrātos procentus, savukārt klientam jau izmaksātos procentus SEB banka ietur no Noguldījuma pamatsummas.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.