Switch to mobile version. Augšup

Pilngadības depozīts

Pilngadības depozīts

Uzkrājums Jūsu bērnam, sasniedzot 18 gadu vecumu

  • Noguldījumu ikviens var brīvi papildināt par jebkuru summu un jebkurā laikā
  • Ērti papildināt Ibankā, vai noformējot Regulāro maksājumu
  • Depozītu bērns saņems, sasniedzot 18 gadu vecumu

Pilngadības depozīts ir termiņdepozīts, kuru Jūs varat atvērt uz sava bērna vārda. Tā ir lieliska dāvana Jūsu bērnam dzimšanas dienā, raudzībās vai citos ģimenes svētkos. Depozītam ir izdevīga procentu likme, un to var papildināt ikviens – arī ģimenes draugi un paziņas.

Noguldījumu banka izmaksās Jūsu bērnam 18 gadu vecumā, un tas būs vērtīgs atspēriens jaunā cilvēka patstāvīgajā dzīvē.

Noguldījuma termiņš

Minimālais noguldījuma termiņš ir 3 gadi.

Procentu likme

Procentu bāzes likme ir nemainīga visa noguldījuma termiņa garumā. Ja noguldījuma termiņš ir vairāk nekā 5 gadi, Jūs saņemsiet papildu procentu likmi. Ceturkšņa uzkrātie procenti tiek pieskaitīti noguldījuma pamatsummai, un nākamajā periodā procenti jau tiek aprēķināti no pamatsummas un iepriekšējā periodā uzkrātajiem procentiem.

Naudas iemaksa

Depozītu jebkurā laikā ir iespējams ērti papildināt, veicot pārskaitījumu SEB Ibankā vai jebkurā SEB filiālē. Noguldījumu var papildināt ikviens – arī ģimenes draugi un paziņas. Kontā varat iemaksāt jebkuru summu. Ja plānojat regulāri iemaksāt nemainīgu summu, noformējiet Regulāro maksājumu! Lasīt vairāk par Regulāro maksājumu

Noguldījuma izmaksa

Noguldījumu – pamatsummu un nopelnītos procentus – saņems Konta īpašnieks, sākot no nākamās dienas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, iesniedzot Bankas filiālē attiecīgas formas pieteikumu naudas līdzekļu izņemšanai no Konta.

Noguldījuma valūta

Noguldījumus iespējams veikt EUR.

Minimālā noguldījuma summa

EUR 70.

 

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", sākot ar 2010. gada 1. janvāri, ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla (tajā skaitā arī procentu ienākumi, kas gūti no noguldījuma Īstermiņa depozītā). Tādēļ vēlamies Jums – mūsu bankas esošajiem un topošajiem klientiem – paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" valsts iekasē nodokli 10 % apmērā no Īstermiņa depozītā gūtajiem peļņas procentiem. Tātad nodoklis tiek iekasēts nevis no visas depozīta summas, bet tikai no gūtās peļņas.

Likumā ir noteikts, ka nodoklis no depozītu procentiem ir jāmaksā ienākumu gūšanas dienā, proti, procentu izmaksas brīdī (sākot ar 2010. gada 1. janvāri) un par nodokļa iekasēšanu ir atbildīgs konkrētā ienākuma izmaksātājs, t. i., banka. Tātad Jūs varat vienkārši plānot sava noguldījuma veikšanu vai saņemšanu – SEB banka automātiski ieturēs nodokli (t. i., veiks nodokļa samaksu Jūsu vietā) procentu izmaksas brīdī, kas saskaņā ar līgumu notiek reizi ceturksnī.

Lasīt vairāk par kapitāla nodokli

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību, kas noguldījumu nepieejamības gadījumā vienam noguldītājam ir noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 EUR. Papildu atlīdzība iespējama ne vairāk kā 200 000 EUR apmērā  par fiziskas personas noguldījumiem triju mēnešu laikā no dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums, ko veido:

  1. naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
  2. personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi;
  3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.c. noguldījumiem.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību
Noguldījumu garantiju likums

Pilngadības depozīta līguma noteikumi

Bankas gada procentu likmes par naudas glabāšanu

Minimālais atlikums procentu saņemšanai 70 EUR

  EUR
Bāzes gada procentu likme 0,40 %
Papildu gada procentu likme 0,1 %, ja Noguldījuma termiņš pārsniedz 5 gadus
0,2 %, ja Noguldījuma termiņš pārsniedz 10 gadus
0,3 %, ja Noguldījuma termiņš pārsniedz 15 gadus
Reālais ienesīgums no 0,40 % līdz 0,75 %

Procentu likmes ir spēkā no 26.03.2013 

Pakalpojums Cena

Naudas pārskaitīšana uz depozītu no Norēķinu konta

Saskaņā ar Vienotā pakalpojumu cenrāža sadaļu "Pārskaitījumi, izmantojot Ibanku" vai "Pārskaitījumi filiālē"

 

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.