Switch to mobile version. Augšup

Krājkonts

Krājkonts

Ātri un viegli pieejams brīvo naudas līdzekļu uzkrājums

  • Viegli uzkrāt – sākot no 1 EUR
  • Neierobežots iemaksu un izmaksu skaits
  • Iespējami automātiski pārskaitījumi no Jūsu Norēķinu konta

Vēlaties uzkrāt kādu naudas summu vai Jums ir līdzekļi, kurus negrasāties uzreiz tērēt? Tieši tam ir paredzēts Krājkonts — beztermiņa noguldījuma veids ar iespēju to brīvi papildināt un uzkrāt papildu naudas līdzekļus. Krājkontā Jūs varat droši glabāt brīvos naudas līdzekļus neparedzētiem izdevumiem —uzkrājumu iespējams ne tikai papildināt, bet arī izņemt, 3 dienas iepriekš iesniedzot pieteikumu. Izvēlieties sev ērtāko uzkrājuma veidu – papildinot Krājkontu pēc nepieciešamības vai arī veicot tajā regulāras iemaksas.

Noguldījuma termiņš

Beztermiņa noguldījums ar brīvu iespēju papildināt.

Procentu aprēķināšana

Procentu likme ir mainīga. Procenti Krājkontā tiek maksāti par laiku, kurā nauda faktiski atrodas Kontā. Ceturkšņa uzkrātie procenti tiek pieskaitīti noguldījuma pamatsummai, un nākamajā periodā procenti jau tiek aprēķināti no pamatsummas un iepriekšējā periodā uzkrātajiem procentiem.

Naudas iemaksa

Krājkontu jebkurā laikā ir iespējams ērti papildināt, veicot pārskaitījumu SEB Ibankā vai jebkurā SEB filiālē. Ja iemaksas Krājkontā plānojat veikt regulāri un par vienādām summām, noformējiet Regulāro maksājumu! Lasīt vairāk par Regulāro maksājumu

Naudas izmaksa

Ja vēlaties pārskaitīt naudas summu no Krājkonta bez komisijas maksas, Jums 3 kalendārās dienas iepriekš jāiesniedz pieteikums Ibankā vai jebkurā SEB filiālē. Samaksājot komisijas maksu, Jūs varat saņemt naudu uzreiz – pieteikuma iesniegšanas dienā.

Noguldījuma valūta

Noguldījumus iespējams veikt EUR un USD.

Minimālā noguldījuma summa

EUR 1 , USD 1(gan juridiskām, gan privātpersonām).

Krājkontu skaits

Jūs varat atvērt vairākus Krājkontus vienlaikus.

 

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", sākot ar 2010. gada 1. janvāri, ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla (tajā skaitā arī procentu ienākumi, kas gūti no noguldījuma Krājkontā). Tādēļ vēlamies Jums – mūsu bankas esošajiem un topošajiem klientiem – paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" valsts iekasē nodokli 10 % apmērā no Krājkontā gūtajiem peļņas procentiem. Tātad  nodoklis tiek iekasēts nevis no visas depozīta summas, bet tikai no  gūtās peļņas.

Likumā ir noteikts, ka nodoklis par ienākumiem no depozītu procentiem ir jāmaksā ienākumu gūšanas dienā, proti, procentu izmaksas brīdī (sākot ar 2010. gada 1. janvāri) un par nodokļa iekasēšanu ir atbildīgs konkrētā ienākuma izmaksātājs, t. i., banka. Tātad Jūs varat vienkārši plānot sava noguldījuma veikšanu vai saņemšanu – SEB banka automātiski ieturēs nodokli (t.i., veiks nodokļa samaksu Jūsu vietā) procentu izmaksas brīdī, kas saskaņā ar līgumu notiek reizi ceturksnī.

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību, kas noguldījumu nepieejamības gadījumā vienam noguldītājam ir noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 EUR. Papildu atlīdzība iespējama ne vairāk kā 200 000 EUR apmērā  par fiziskas personas noguldījumiem triju mēnešu laikā no dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums, ko veido:

  1. naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
  2. personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi;
  3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.c. noguldījumiem.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību
Noguldījumu garantiju likums

Krājkonta līguma noteikumi

Gada procentu likmes par naudas glabāšanu Krājkontā

Minimālais atlikums procentu saņemšanai - 1.00 EUR, 1.00 USD

  EUR USD
Standarta likme 0,05 %  0,10 % 
Likme Sudraba kluba klientiem 0,10 % 0,15 %
Likme Zelta kluba klientiem 0,15 % 0,20 %

Procentu likmes ir spēkā no 24.09.2014 

Pakalpojums Cena

Naudas pārskaitīšana uz Krājkontu no Norēķinu konta

Saskaņā ar Vienotā pakalpojumu cenrāža sadaļu "Pārskaitījumi, izmantojot Ibanku" vai "Pārskaitījumi filiālē"

Naudas pārskaitīšana no Krājkonta

Iepriekš iesniedzot rakstisku pieteikumu EUR vai USD
(Pieteikums naudas pārskaitīšanai ir jāiesniedz 3 kalendārās dienas iepriekš)
Bez maksas
Iepriekš neiesniedzot rakstisku pieteikumu EUR vai USD 0,5 %, min. 5.00 EUR 

 

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.