Switch to mobile version. Augšup

Īstermiņa depozīts

Īstermiņa depozīts

Noguldījums uz īsu, bet noteiktu termiņu ar fiksētu procentu likmi

  • Noguldījuma termiņš no 1 dienas līdz 1 gadam
  • Summām virs EUR 35 000, USD 45 000

Īstermiņa depozīts ir laba iespēja brīvo līdzekļu noguldīšanai uz īsu, bet noteiktu termiņu – no 1 dienas līdz 1 gadam – ar fiksētu procentu likmi. Noguldījuma termiņa beigās banka Jūsu Norēķinu kontā ieskaitīs gan noguldīto summu, gan nopelnītos procentus. Īstermiņa depozītu noguldījuma perioda laikā nav iespējams ne to papildināt, ne veikt no tā izmaksas.

Noguldījuma termiņš

No 1 dienas līdz 1 gadam.

Procentu likme

Procentu likmes tiek noteiktas katru dienu un ir atkarīgas no resursu cenas naudas tirgū, bet, noslēdzot Īstermiņa depozīta līgumu, attiecīgā procentu likme ir nemainīga līdz noguldījuma termiņa beigām. Informāciju par šīs dienas procentu likmēm Jūs varat iegūt jebkurā SEB filiālē, kā arī pa informatīvo tālruni 8777.

Procentu izmaksa

Noguldījuma procenti tiek uzkrāti atsevišķi no pamatsummas un tiek izmaksāti termiņa beigās.

Noguldījuma izmaksa

Noguldījuma pamatsummu depozīta termiņa beigās banka pārskaitīs uz Jūsu Norēķinu kontu.

Noguldījuma valūta

Noguldījumus ir iespējams veikt EUR, USD un citās valūtās.

Minimālā noguldījuma summa

EUR 35 000, USD 45 000. Minimālā noguldījuma summa (un procentu likme) citām valūtām tiek noteikta katram darījumam atsevišķi.

Depozītu skaits

Jūs varat veikt noguldījumus vairākos depozītos vienlaikus.

 

  • Informāciju par šīs dienas procentu likmēm Jūs varat iegūt jebkurā SEB filiālē, kā arī pa informatīvo tālruni 8777. Procentu likmes tiek noteiktas SEB bankas Dīlinga nodaļā katras darbdienas rītā un ir atkarīgas no resursu cenas naudas tirgū.
  • Noslēdzot Īstermiņa depozīta līgumu, attiecīgā procentu likme ir nemainīga līdz noguldījuma termiņa beigām.
  • Jums ir iespēja veikt noguldījumus citās valūtās (ne tikai EUR vai USD): minimālā noguldījuma summa un procentu likme tiek noteikta katram darījumam atsevišķi.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", sākot ar 2010. gada 1. janvāri, ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla (tajā skaitā arī procentu ienākumi, kas gūti no noguldījuma Īstermiņa depozītā). Tādēļ vēlamies Jums – mūsu bankas esošajiem un topošajiem klientiem – paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" valsts iekasē nodokli 10 % apmērā no Īstermiņa depozītā gūtajiem peļņas procentiem. Tātad nodoklis tiek iekasēts nevis no visas depozīta summas, bet tikai no gūtās peļņas.

Likumā ir noteikts, ka nodoklis no depozītu procentiem ir jāmaksā ienākumu gūšanas dienā, proti, procentu izmaksas brīdī (sākot ar 2010. gada 1. janvāri) un par nodokļa iekasēšanu ir atbildīgs konkrētā ienākuma izmaksātājs, t. i., banka. Tātad Jūs varat vienkārši plānot sava noguldījuma veikšanu vai saņemšanu – SEB banka automātiski ieturēs nodokli (t. i., veiks nodokļa samaksu Jūsu vietā) procentu izmaksas brīdī, kas saskaņā ar līgumu notiek reizi ceturksnī.

Lasīt vairāk par kapitāla nodokli

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību, kas noguldījumu nepieejamības gadījumā vienam noguldītājam ir noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 EUR. Papildu atlīdzība iespējama ne vairāk kā 200 000 EUR apmērā  par fiziskas personas noguldījumiem triju mēnešu laikā no dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums, ko veido:

  1. naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
  2. personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi;
  3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.c. noguldījumiem.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību
Noguldījumu garantiju likums

Īstermiņa depozīta līguma noteikumi

Bankas procenti par naudas glabāšanu

Procentu likmes tiek noteiktas katras darba dienas rītā. Noslēdzot Īstermiņa depozīta līgumu, attiecīgā procentu likme ir nemainīga līdz noguldījuma termiņa beigām. Pēc abu pušu vienošanās, ir iespēja veikt noguldījumus arī citās valūtās. Minimālā noguldījuma summa un procentu likme tiek noteikta katram darījumam atsevišķi.

  EUR USD
Minimālā noguldījuma summa 35 000 45 000
Pakalpojums Cena

Naudas pārskaitīšana uz depozītu no Norēķinu konta

Saskaņā ar Vienotā pakalpojumu cenrāža sadaļu "Pārskaitījumi, izmantojot Ibanku" vai "Pārskaitījumi filiālē"

Komisija par depozīta līguma laušanu pirms termiņa1

30 dienas iepriekš rakstiski paziņojot SEB bankai EUR, USD un citās valūtās 1 % no summas 
Bez iepriekšēja brīdinājuma EUR, USD un citās valūtās 5 % no summas

 


 

1 Šī komisija piemērojama par līguma izbeigšanu pirms termiņa, neatkarīgi no tā, vai klients noguldītos līdzekļus vēlas saņemt skaidrā naudā vai kā pārskaitījumu. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, klients nesaņem uzkrātos procentus, savukārt klientam jau izmaksātos procentus SEB banka ietur no Noguldījuma pamatsummas.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.