Switch to mobile version. Augšup

Tradicionālie ieguldījumu fondi

Tradicionālie ieguldījumu fondi

Ja vēlaties saņemt augstāku ienesīgumu un esat gatavs zināmam riskam

 • Jūs varat izvēlēties – ieguldīt akciju, obligāciju, sabalansētajos vai naudas tirgus fondos
 • Minimālā ieguldījumu summa – USD 15, EUR 15, SEK 100, NOK 100 vai JPY 1500
 • Iespēja patstāvīgi iegādāties un pārdot fondu apliecības Ibankā

Ja esat gatavs uzņemties zināmu risku, tradicionālie ieguldījumu fondi ir īsākais ceļš uz pasaules finanšu tirgiem. Jūs varat dažādot savu ieguldījumu portfeli: veikt ieguldījumus gan zema riska fiksētā ienākuma jeb obligāciju un naudas tirgus ieguldījumu fondos, gan dinamiskus ieguldījumus dažādu valstu, reģionu un tautsaimniecības nozaru akciju tirgos. SEB ieguldījumu fondus pārvalda finanšu tirgus speciālisti, nodrošinot profesionālu Jūsu ieguldīto līdzekļu pārvaldību, saskaņā ar konkrētā fonda ieguldījumu prospekta noteikumiem. Jūs varat patstāvīgi iegādāties un pārdot fondu apliecības SEB Ibankā.

 • SEB tradicionālajiem ieguldījumu fondiem ir augstāks peļņas potenciāls* salīdzinājumā ar tradicionālajiem noguldījumu veidiem. Tomēr Jums jāatceras, ka peļņa ir cieši saistīta ar risku un ieguldījumi akciju fondos ir piemēroti tikai ilgtermiņa ieguldījumu veikšanai un zinošiem ieguldītājiem ar augstu riska tolerances līmeni.
 • SEB tradicionālie ieguldījumu fondi ir piemēroti ilgtermiņa uzkrāšanas mērķim un personīgā ieguldījumu portfeļa veidošanai.
 • SEB ieguldījumu fondus pārvalda finanšu tirgus speciālisti, nodrošinot profesionālu ieguldīto līdzekļu pārvaldību, saskaņā ar konkrētā fonda ieguldījumu prospekta noteikumiem.
 • Jums ir iespēja diversificēt ieguldījumu risku, veicot ieguldījumus dažādos finanšu instrumentos –gan zema riska fiksētā ienākuma jeb obligāciju un naudas tirgus ieguldījumu fondos, gan dinamiskos dažādu valstu, reģionu un tautsaimniecības nozaru akciju tirgos.
 • Pēc pieprasījuma Jums ir iespēja iegādāties arī publiski nepieejamos SEB ieguldījumu fondus: šajā gadījumā Jums pašam ir jāpieprasa papildu informācija par konkrētu nozari, reģionu vai stratēģiju.
 • Minimālā ieguldījumu summa – USD 15, EUR 15, SEK 100, NOK 100 vai JPY 1500.
 • Jūs varat patstāvīgi iegādāties un pārdot fondu apliecības SEB Ibankā.

* Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Ieguldījumu fondi ir pakļauti finanšu tirgus riskiem, un atsevišķos periodos to vērtība var būt arī negatīva.

Minimālā ieguldījuma summa, pērkot fondu apliecības - USD 15, EUR 15, SEK 100, NOK 100 vai JPY 1500.

Lai iegādātos fondu apliecības, Jums SEB bankā jābūt atvērtam Vērtspapīru kontam. Vērtspapīru kontu visātrāk un vienkāršāk Jūs varat atvērt Ibankā (sadaļā Ieguldījumi – Vērtspapīri – Vērtspapīru konta atvēršana). Konta atvēršana Ibankā ir bez maksas. Vērtspapīru kontu iespējams atvērt arī jebkurā SEB filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pieteikuma veidlapa Vērtspapīru konta atvēršanai

Lai pirktu un pārdotu ieguldījumu fondus, apmeklējiet Ibankas sadaļu Ieguldījumi – Vērtspapīri – Ieguldījumu fondu pirkšana/pārdošana.

Atcerieties, ka ieguldījumi akciju fondos ir piemēroti tikai ilgtermiņa ieguldījumu veikšanai un ieguldītājiem ar pietiekami augstu riska tolerances līmeni. Jūs jebkurā laikā varat pieteikties konsultācijai pie SEB ieguldījumu speciālistiem, lai uzzinātu vairāk par ieguldījumu iespējām un riskiem.

Jūs varat iegādāties, mainīt un pārdot SEB Fondu apliecības jebkurā SEB filiālē, kā arī pirkt un pārdot tās SEB Ibankā.

Standarta darījumu izpildes laiki*:

 • ja rīkojumu iesniegsiet filiālē līdz plkst. 12:00 (Ibankā – līdz plkst. 13:00), tas tiks izpildīts par tās pašas dienas cenu nākamajā darbdienā;
 • ja rīkojumu iesniegsiet filiālē pēc plkst. 12:00 (Ibankā – pēc plkst. 13:00), tas tiks izpildīts par nākamās dienas cenu aiznākamajā darbdienā.

*Pirms veikt darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem, lūdzam Jūs izlasīt fondu darījumu izpildes kārtību un tās izņēmumus dokumentā "SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas Republikā (PDF)".

SEB ieguldījumu fondu darījumu izpildes kārtība

Sākot ar 2011. gada 16. maiju, darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem var iesniegt tikai fonda bāzes valūtā.

Fondu valūtas

SEB ieguldījumu fondi, kuriem bāzes un darījumu valūta ir EUR

 • LU0088160774 SF4 SEB Short Bond Fund EUR
 • LU0133008952 SF5 SEB Corporate Bond Fund
 • LU0030166507 SF1 SEB Europe Fund
 • LU0030165871 SF1 SEB Nordic Fund
 • LU0070133888 SS1 SEB Eastern Europe ex Russia
 • LU0086828794 SS2 SEB Eastern Europe Small Cap
 • LU0122753667 SEB Multi Asset Defensive
 • LU0135018314 SEB Multi Asset Defensive Plus
 • LU0122754046 SEB Multi Asset Balance
 • LU0256624742 SF1 SEB Asset Selection Fund
 • LU0273119544 SF2 SEB Russia Fund
 • LU0385485148 SBF SEB Concept Biotechnology Fund
 • LU0456547701 SHY SEB High Yield Fund
 • LU0385668222 SS2 SEB Sicav 2 SEB Listed Private

Darījumus ar augstāk minētajiem fondiem var iesniegt tikai eiro valūtā. Minimālā ieguldījumu summa ir EUR 15. Gadījumā, ja darījuma izpildei rīkojumā tiks noradīts ASV dolāru norēķinu konts, darījuma dienā tiks veikta automātiskā valūtas konvertācija pēc tās dienas SEB bankas valūtas maiņas kursa, kā ir parādīts attēlā:

SEB ieguldījumu fondi, kuriem bāzes un darījumu valūta ir USD

 • LU0030158231 SF1 SEB Global Fund
 • LU0011900676 SF2 SEB Asia ex Japan Fund
 • LU0030166176 SF1 SEB North America Chance/Risk Fund
 • LU0427864466 SF3 SEB Technology Fund
 • LU0037256269 SS1 SEB Emerging Markets Fund

Darījumus ar minētajiem fondiem var iesniegt tikai ASV dolāros. Minimālā ieguldījumu summa ir USD 15. Gadījumā, ja darījuma izpildei rīkojumā tiks norādīts eiro Norēķinu konts, darījuma dienā tiks veikta automātiskā valūtas konvertācija pēc tās dienas SEB bankas valūtas maiņas kursa, kā ir parādīts attēlā:

SEB ieguldījumu fondi ar citām bāzes valūtām

LU0030163587 SF1 SEB Japan Fund

bāzes valūta Japānas jenas

LU0086813762 SS2 SEB Asia Small Cap ex Japan Fund

bāzes valūta Zviedrijas kronas

Darījumus ar SEB Japan Fund var iesniegt tikai Japānas jenās. Minimāla ieguldījuma summa ir JPY 1500. Jums ir iespēja atvērt Norēķinu kontu Japānas jenās, vai arī iesniegt rīkojumu, izmantojot darījuma izpildei Norēķinu (piemēram, eiro) kontu, kas jau ir Jūsu īpašumā. Šādā gadījumā darījuma izpildes dienā tiks veikta automātiskā valūtas konvertācija pēc tās dienas SEB bankas valūtas maiņas kursa: eiro tiks konvertēti uz Japānas jenām un darījums tiks izpildīts fonda bāzes valūtā. Līdzīgi tiks izpildīti darījumi arī ar SEB Asia Small Cap ex Japan Fund apliecībām šo fondu bāzes valūtā Zviedrijas kronās. Minimāla ieguldījuma summa – SEK 100.

 

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", sākot ar 2010. gada 1. janvāri, ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla (tajā skaitā ienākumi, kas gūti no darījumiem ar Ieguldījumu fondiem). Tādēļ vēlamies Jums – mūsu bankas esošajiem un topošajiem klientiem – paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" valsts iekasē nodokli 15 % apmērā no Ieguldījumu fondu ieguldījumu rezultātā gūtās peļņas. Tātad nodoklis tiek iekasēts nevis no visas fondos ieguldītās summas, bet tikai no gūtās peļņas. Par nodokļa nomaksu no kapitāla pieauguma ir atbildīgs pats ieguldītājs. Tātad Jums pašam jādeklarē no darījumiem ar ieguldījumu fondiem gūtie ienākumi un pašam jāveic minētā nodokļa samaksa.

Kādā laika periodā un kur jāveic nodokļa samaksa?

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ikvienam, kas gūst ienākumus no kapitāla pieauguma, reizi ceturksnī (ja gūtā peļņa ir no EUR 142.30 līdz EUR 711.44), reizi mēnesī (ja gūtā peļņa ir virs EUR 711.44) vai līdz nākamā taksācijas gada 15. janvārim (ja gūtā peļņa ir mazāka par EUR 142.29) ir jādeklarē gūtais ienākums Valsts ieņēmumu dienestā. Aprēķinātais nodoklis jāiemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.

Konta numurs iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksai

Saņēmējs: Valsts kase;
Reģistrācijas numurs: 90000050138;
Konta numurs: LV91TREL1060000110000;
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22.

Kopš 2007. gada 1. novembra Latvijā ir spēkā Eiropas Savienības direktīva, kas regulē finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu (MiFID*) . Šīs direktīvas mērķis ir atvērt Eiropas finanšu tirgus robežas lielākai konkurencei un stiprināt klientu interešu aizsardzību darījumos ar finanšu instrumentiem. Latvijā MiFID direktīva tika ieviesta ar Finanšu instrumentu tirgus likuma un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu grozījumiem, palielinot prasību apjomu, kas jāievēro finanšu tirgus pakalpojumu sniedzējiem. Šeit Jūs varat iepazīties ar plašāku informāciju par ieguldītāju tiesībām un riskiem, kas saistīti ar ieguldījumu veikšanu.

* Markets in Financial Instruments Directive.

Biežāk uzdotie jautājumi par MiFID

Informācija par SEB banku un tās ieguldījumu pakalpojumiem

Rīkojumu izpildes politika

Rīkojumu izpildes vietas

Interešu konfliktu politika

Informācija par finanšu instrumentiem un riskiem

Produktu grupu klasifikācija

Klienta statuss

Maksa par SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem1

Pakalpojums Cenu grupa Noformējot darījumu filiālē Veicot darījumu Ibankā2
Fondu apliecību pirkšanas Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0,75 %
Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0,5 %
Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0 %
Regulārā fondu apliecību pirkšanas2 Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0,75 % -
Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0,5 % -
Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0 % -
Fondu apliecību pārdošanas Visiem SEB fondiem Bez maksas 
Maiņas3   Bez maksas  -

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms

15.00 EUR

15.00 USD

100.00 SEK

1 500.00 JPY 

100.00 NOK

 


 

1 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija. Ja regulējošajos dokumentos maksimāli atļautā pirkšanas komisija ir 0 %, tad tiek piemērota attiecīgā ieguldījumu fonda prospektā atrunātā komisija.

2 Regulārie maksājumu uzdevumi vai darījumi Ibankā ir iespējami tikai tiem fondiem, kuriem tas ir noteikts fondu prospektu pielikumā.

3 Maiņas darījumi ir iespējami tikai starp fondiem ar vienu cenu līmeni. Piemēram, fondus, kuriem pirkšanas komisija ir 0,75 %, var mainīt uz fondiem ar tādu pašu pirkšanas komisiju.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.