Switch to mobile version. Augšup

Stratēģiju ieguldījumu fondi

Stratēģiju ieguldījumu fondi

Ja savu ieguldījumu pārvaldību uzticat SEB profesionāļiem

 • Izvēlieties pieļaujamo riska līmeni – konservatīvo, sabalansēto vai aktīvo ieguldījumu stratēģiju
 • Ieguldījumu ikdienas pārvaldību uzņemsies SEB profesionāļu komanda
 • Piemēroti ilgtermiņa ieguldījumiem

Ja ieguldījumu jomā esat iesācējs, SEB Stratēģiju ieguldījumu fondi ir piemērots risinājums. Stratēģiju fondu uzdevums ir mazināt ieguldījumu vērtību svārstības, tiecoties nodrošināt pozitīvu ieguldījumu atdevi jebkuros tirgus apstākļos. Jums ir iespēja izvēlēties zemāka vai augstāka riska ieguldījumu stratēģiju un uzticēt ieguldīto līdzekļu pārvaldību pieredzējušiem SEB speciālistiem. Jūsu ieguldījumu portfelis tiks pārdomāti diversificēts un profesionāli uzraudzīts.

Ieguldījumi SEB Multi Asset stratēģiju fondos Jums ir piemēroti, ja ieguldījumu pārvaldību vēlaties uzticēt profesionāļiem, savu laiku veltot tiešajiem pienākumiem uzņēmumā, ģimenei vai hobijiem. Vienīgais lēmums, kas Jums kā potenciālajam ieguldītājam jāpieņem, ir pieļaujamā riska līmeņa izvēle. Pārējās rūpes par līdzekļu pārvaldību pilnībā uzņemsies SEB ieguldījumu pārvaldības profesionāļu komanda.

Jums tikai jāizvēlas atbilstošākā ieguldījumu stratēģija ar attiecīgo riska līmeni – SEB profesionāļu komanda paveiks pārējo!

 • Ieguldījumi Stratēģiju fondos kalpos kā labs Jūsu ieguldījumu portfeļa pamats, turklāt tos var kombinēt ar ieguldījumiem citos fondos.
 • Fondi piedāvā piekļuvi tādiem ieguldījumu instrumentiem, kas nav pieejami tiešajiem ieguldītājiem.
 • Ieguldījumu portfeli veido plašs finanšu instrumentu klāsts. Ieguldījumi tiek veikti septiņu aktīvu klasēs (akcijas, fiksētais ienākums, hedžfondi, nekustamais īpašums, riska kapitāls, valūtas un izejvielas). Tas ievērojami mazina risku un saglabā ienesīguma potenciālu.
 • Stratēģiju fondu portfeļu sastāvu izvērtē regulāri, un nepieciešamības gadījumā tas tiek dinamiski mainīts, ņemot vērā ilgtermiņa ienesīguma prognožu un īstermiņa tirgus risku savstarpējos novērtējumus.

* Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Ieguldījumu fondi ir pakļauti finanšu tirgus riskiem, un atsevišķos periodos to vērtība var būt arī negatīva.

Stratēģiju fondi ir piemēroti ilgtermiņa (vidēji 3 – 5 gadu) ieguldījumiem. Izvēloties piemērotāko stratēģiju, noteicošais ir ieguldījuma mērķis, termiņš un pieņemamais riska līmenis:

 • Jo tuvāk Jūs esat sava uzkrājuma mērķa sasniegšanai, jo mazāku risku būtu jāuzņemas. Tātad, ja līdzekļi būs nepieciešami jau tuvāko trīs gadu laikā, atbilstošākā izvēle būs konservatīvā stratēģija. Savukārt, ja tikai sākat veidot uzkrājumu ilgtermiņa mērķa sasniegšanai, varat apsvērt arī augstāka riska ieguldījumu iespējas. Ja Jums ir vairāki mērķi, pastāv iespēja vienlaicīgi izmantot vairākas ieguldījumu stratēģijas.
 • Svarīga ir arī Jūsu individuālā riska noturība, zināšanas un iepriekšējā ieguldījumu pieredze. Analizējot šos faktorus, varēsiet izvēlēties piemērotāko stratēģiju ar atbilstošāko riska līmeni. Un atcerieties – Jums vienmēr ir pieejamas bezmaksas konsultācijas pie mūsu ieguldījumu speciālistiem!

SEB banka piedāvā trīs dažāda riska līmeņa ieguldījumu stratēģijas

 • Konservatīvā stratēģija (SEB Strategy Defensive, SEB deLuxe Multi Asset Defensive) ir piemērota ieguldītājiem ar  zemu riska noturību un spēju uzņemties tikai īstermiņa ieguldījumu vērtību svārstības, sagaidāmajam ienesīgumam tiecoties pārsniegt eiro naudas tirgus likmes. Stratēģija varētu būt piemērota, ja vēlaties ieguldīt vismaz uz diviem gadiem. Taču pastāv iespēja ieguldīt arī uz īsāku termiņu.
 • Sabalansētā stratēģija (SEB Strategy Balanced, SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus) ir piemērota ieguldītājiem ar vidēju riska noturību, kuri, tiecoties pēc lielākām peļņas iespējām virs eiro naudas tirgus likmēm, ir gatavi uzņemties arī līdzvērtīgu zaudējumu risku. Stratēģija varētu būt piemērota, ja vēlaties ieguldīt vismaz uz trīs gadiem. Taču pastāv iespēja ieguldīt arī uz īsāku termiņu.
 • Aktīvā stratēģija (SEB Strategy Opportunity, SEB Strategy Growth, SEB deLuxe Multi Asset Balanced)  ir piemērota ieguldītājiem ar vidēji augstu riska noturību, kuri ir gatavi uzņemties risku, tiecoties uz ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu un akciju tirgus vēsturiskā ienesīguma sasniegšanu. Stratēģija varētu būt piemērota, ja vēlaties ieguldīt vismaz uz – uz pieciem gadiem. Taču pastāv iespēja ieguldīt arī uz īsāku termiņu.

Minimālā ieguldījuma summa, pērkot fondu apliecības, – USD 15, EUR 15, SEK 100, NOK 100 vai JPY 1500.

Lai iegādātos kādu no SEB piedāvātajiem Stratēģiju fondiem, Jums SEB bankā jābūt atvērtam Vērtspapīru kontam. Vērtspapīru kontu visātrāk un vienkāršāk Jūs varat atvērt Ibankā (sadaļā Ieguldījumi – Vērtspapīri – Vērtspapīru konta atvēršana). Konta atvēršana Ibankā ir bez maksas. Vērtspapīru kontu iespējams atvērt arī jebkurā SEB filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pieteikuma veidlapa Vērtspapīru konta atvēršanai

Lai pirktu un pārdotu ieguldījumu fondus, apmeklējiet Ibankas sadaļu Ieguldījumi – Vērtspapīri – Ieguldījumu fondu pirkšana/pārdošana.

Atcerieties, ka ieguldījumi Stratēģiju fondos ir piemēroti tikai ilgtermiņa ieguldījumu veikšanai un ieguldītājiem ar pietiekami augstu riska tolerances līmeni. Jūs jebkurā laikā varat pieteikties konsultācijai pie SEB ieguldījumu speciālistiem, lai uzzinātu vairāk par ieguldījumu iespējām un riskiem.

Jūs varat iegādāties, mainīt un pārdot Stratēģiju fondu apliecības jebkurā SEB filiālē, kā arī pirkt un pārdot tās SEB Ibankā.

Darījumu izpildes laiki*:

 • ja rīkojumu iesniegsiet filiālē līdz plkst. 12:00 (Ibankā – līdz plkst. 13:00), tas tiks izpildīts par aiznākamās darba dienas cenu trešajā darbdienā;
 • ja rīkojumu iesniegsiet filiālē pēc plkst. 12:00 (Ibankā – pēc plkst. 13:00), tas tiks izpildīts par trešās darbdienas cenu ceturtajā darbdienā.

*Pirms veikt darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem, lūdzam Jūs izlasīt fondu darījumu izpildes kārtību un tās izņēmumiem dokumentā "SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas Republikā (PDF)".

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", sākot ar 2010. gada 1. janvāri, ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla (tajā skaitā ienākumi, kas gūti no darījumiem ar Ieguldījumu fondiem). Tādēļ vēlamies Jums – mūsu bankas esošajiem un topošajiem klientiem – paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" valsts iekasē nodokli 15 % apmērā no Ieguldījumu fondu ieguldījumu rezultātā gūtās peļņas. Tātad nodoklis tiek iekasēts nevis no visas fondos ieguldītās summas, bet tikai no gūtās peļņas. Par nodokļa nomaksu no kapitāla pieauguma ir atbildīgs pats ieguldītājs. Tātad Jums pašam jādeklarē no darījumiem ar ieguldījumu fondiem gūtie ienākumi un pašam jāveic minētā nodokļa samaksa.

Kādā laika periodā un kur jāveic nodokļa samaksa?

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ikvienam, kas gūst ienākumus no kapitāla pieauguma, reizi ceturksnī (ja gūtā peļņa ir no EUR 142.30 līdz EUR 711.44), reizi mēnesī (ja gūtā peļņa ir virs EUR 711.44) vai līdz nākamā taksācijas gada 15. janvārim (ja gūtā peļņa ir mazāka par EUR 142.29) ir jādeklarē gūtais ienākums Valsts ieņēmumu dienestā. Aprēķinātais nodoklis jāiemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.

Konta numurs iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksai

Saņēmējs: Valsts kase;
Reģistrācijas numurs: 90000050138;
Konta numurs: LV91TREL1060000110000;
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22.

Kopš 2007. gada 1. novembra Latvijā ir spēkā Eiropas Savienības direktīva, kas regulē finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu (MiFID*) . Šīs direktīvas mērķis ir atvērt Eiropas finanšu tirgus robežas lielākai konkurencei un stiprināt klientu interešu aizsardzību darījumos ar finanšu instrumentiem. Latvijā MiFID direktīva tika ieviesta ar Finanšu instrumentu tirgus likuma un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu grozījumiem, palielinot prasību apjomu, kas jāievēro finanšu tirgus pakalpojumu sniedzējiem. Šeit Jūs varat iepazīties ar plašāku informāciju par ieguldītāju tiesībām un riskiem, kas saistīti ar ieguldījumu veikšanu.

* Markets in Financial Instruments Directive.

Biežāk uzdotie jautājumi par MiFID

Informācija par SEB banku un tās ieguldījumu pakalpojumiem

Rīkojumu izpildes politika

Rīkojumu izpildes vietas

Interešu konfliktu politika

Informācija par finanšu instrumentiem un riskiem

Produktu grupu klasifikācija

Klienta statuss

Maksa par SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem1

Pakalpojums Cenu grupa Noformējot darījumu filiālē Veicot darījumu Ibankā2
Fondu apliecību pirkšanas Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0,75 %
Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0,5 %
Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0 %
Regulārā fondu apliecību pirkšanas2 Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0,75 % -
Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0,5 % -
Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0 % -
Fondu apliecību pārdošanas Visiem SEB fondiem Bez maksas 
Maiņas3   Bez maksas  -

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms

15.00 EUR

15.00 USD

100.00 SEK

1 500.00 JPY 

100.00 NOK

 


 

1 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija. Ja regulējošajos dokumentos maksimāli atļautā pirkšanas komisija ir 0 %, tad tiek piemērota attiecīgā ieguldījumu fonda prospektā atrunātā komisija.

2 Regulārie maksājumu uzdevumi vai darījumi Ibankā ir iespējami tikai tiem fondiem, kuriem tas ir noteikts fondu prospektu pielikumā.

3 Maiņas darījumi ir iespējami tikai starp fondiem ar vienu cenu līmeni. Piemēram, fondus, kuriem pirkšanas komisija ir 0,75 %, var mainīt uz fondiem ar tādu pašu pirkšanas komisiju.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.