Switch to mobile version. Augšup

Pensijas prognozes kalkulators

Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana", AS "SEB atklātais pensiju fonds", IPAS "SEB Investment Management" un AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par uzkrājumu, tai skaitā arī netiešo ieguldījumu pakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana", AS "SEB atklātais pensiju fonds", IPAS "SEB Investment Management" un AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd spēkā esošajiem likumiem, kas laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultāts būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ja Jūsu izvēlētā uzkrājuma veids iekļauj netiešos ieguldījumus, tad Jums jāņem vērā, ka ieguldījumi ir pakļauti finanšu riskam. To vērtība var palielināties vai samazināties, un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Ja netiešie ieguldījumu pakalpojumi iekļauj ārvalstu valūtās izteiktus finanšu instrumentus, valūtas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu. Jums vienmēr pirms šāda pakalpojuma izvēles vajadzētu iegūt papildu informāciju, tādēļ lūdzam skatīt informāciju mājas lapā www.seb.lv.


Infotelpa:

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.