Uzņēmumiem

FORWARD

Tas ir valūtas maiņas darījums, kurā Jūs apņematies mainīt noteiktu valūtas daudzumu pret kādu citu valūtu pēc noteikta valūtas kursa nākotnē, tādējādi izvairoties no nevēlamām kursa svārstībām. Nofiksējot nākotnes valūtas maiņas kursu, Jūs samazināt valūtas kursu svārstības risku (hedžēšana).

Forward kurss atšķiras no Spot valūtas maiņas kursa ar Forward punktiem. Forward punkti tiek aprēķināti, ņemot par pamatu attiecīgo valūtu starpbanku depozītu un kredītu likmju atšķirības dotajam termiņam. Forward punkti tiek pieskaitīti vai atņemti no Spot kursa atkarībā no darījumā iesaistītā valūtu pāra abu valūtu procentu likmju attiecības.

Piemēram, Jums pēc 1 mēneša plānots darījums, kurā jānorēķinās valūtā A, līdz ar to Jums radīsies nepieciešamība šo valūtu pirkt. Valūtas A procentu likme ir 3% , bet pārdodamās valūtas B procentu likme ir 2%. Jūs griežaties pie bankas ar vēlmi nofiksēt valūtas kursu un slēdzat ar banku Forward darījumu. Lai nodrošinātos pret valūtas risku, banka uzreiz nopērk Jūsu vietā valūtu A un nogulda to depozītā uz 1 mēnesi, savukārt, pārdoto valūtu B aizņemas uz to pašu termiņu.