Privātpersonām

Ilgtermiņa uzkrājumi un apdrošināšana

Jums tāpat kā ikvienam no mums ir svarīga stabilitāte un finansiālā drošība, ģimenes labklājība, kā arī sava un tuvinieku veselība. Soli pa solim Jūs veidojat savu dzīvi šodien, bet ir vērts parūpēties arī par nākotni. Iegūstiet sirdsmieru un pārliecību par stabilu nākotni jau šodien - veidojiet pensijas, kā arī dzīvības apdrošināšanas uzkrājumus SEB bankā!

Pensijas uzkrājumi

Laikus parūpējoties par pensijas uzkrājumu, Jūs palielināsiet savu materiālo nodrošinājumu pensijas gados un nebūsiet atkarīgi tikai no valsts nodrošinātās pensijas.

Noskaidrojiet savu pensijas prognozi un uzziniet par iespējām palielināt savu nākotnes pensiju!

Lasīt vairāk par SEB pensijas uzkrājumiem

Privātais uzkrājums

Privātais uzkrājums ar apdrošināšanu

Plānojat krāt līdzekļus pirmajai iemaksai par jaunu mājokli, iecerētajam ceļojumam vai nodrošinātām vecumdienām? Privātais uzkrājums ar apdrošināšanu Jums noderēs, ja ar nelielām, regulārām iemaksām vēlaties sakrāt ievērojamu kapitālu nākotnes sapņu īstenošanai un vienlaikus pasargāt sevi un ģimeni no finansiāliem riskiem un pēkšņiem, neplānotiem izdevumiem. Ieguldot privātajā uzkrājumā ar apdrošināšanu, Jūs saņemsiet būtiskus nodokļu atvieglojumus.Lasīt vairāk

Uzkrājums bērna nākotnei

Uzkrājums bērna nākotnei ar apdrošināšanu

Tālredzīgi vecāki jau laikus rūpējas par to, lai nodrošinātu savam bērnam finansiālu pamatu patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Lai to īstenotu, nevajag daudz – veiciet nelielas, regulāras iemaksas uzkrājumā ar apdrošināšanu bērna nākotnei! Tā Jūs nemanot uzkrāsiet ievērojamu kapitālu, kas Jūsu bērnam būs noderīgs, piemēram, studiju vai patstāvīgu darba gaitu uzsākšanai. Līdz ar uzkrājumu tiks apdrošināta Jūsu dzīvība, kā arī varēsiet izvēlēties sev vai bērnam nelaimes gadījumu apdrošināšanu, tādējādi ģimene būs pasargāta no būtiskiem finanšu riskiem. Uzkrājot bērna nākotnei ar apdrošināšanu, Jūs varēsiet izmantot arī ievērojamus nodokļu atvieglojumus. Uzkrājumu bērna nākotnei Jūs varat veidot arī savam mazbērnam vai krustbērnam – tā būs vērtīga dāvana viņam, sasniedzot pilngadību.Lasīt vairāk

Apdrošināšana bez uzkrājuma veidošanas

Dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana bez uzkrājuma veidošanas

Noslēdzot dzīvības apdrošināšanas līgumu (bez uzkrājuma), Jūs sniedzat drošības sajūtu saviem tuviniekiem un garantiju, ka Jūsu vismīļākie cilvēki tiks finansiāli pasargāti gadījumā, ja ģimene zaudētu apgādnieku. Dzīvības vērtību nav iespējams izteikt naudā, tomēr ir labi apzināties, ka tuviniekus neskars pēkšņi, negaidīti finanšu riski un izdevumi. Kopā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu papildus iesakām noformēt arī nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kas nodrošinās atlīdzību par nelaimes gadījumu rezultātā iestājušajām sekām.Lasīt vairāk

Mūža pensijas apdrošināšana

Mūža pensijas apdrošināšana ir veids, kā pensijas gados ērtā un Jūsu vajadzībām piemērotā veidā saņemt pensiju 2. līmeņa jeb Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātos līdzekļus.Lasīt vairāk