Par SEB banku

Rekvizīti

AS "SEB banka"  

SEB finanšu centrs, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076

Vienotais reģistra numurs: 40003151743

Tālrunis: 8777
Fakss: (+371) 67215335

info@seb.lv

AS "SEB banka" SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X


SIA "SEB līzings"  

SEB finanšu centrs, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076

Vienotais reģistra numurs: 50003334041

Nodokļu maksātāja Nr.: LV 50003334041

Tālrunis: (+371) 67770222
Fakss: (+371) 67215714

seblizings@seb.lv 

AS "SEB banka" SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

Dienvidu filiāle

EUR LV88UNLA0001102074227

USD LV56UNLA0001101074927


 Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālā atļauja (Licence)


IP AS "SEB Wealth Management"  

Antonijas iela 9-12, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr.: 40003525797
PVN reģ.: LV40003525797

wealth.management@seb.lv

Norēķinu konts: LV39 UNLA 0001 0244 6977 4
SWIFT (BIC): UNLALV2X
Banka: SEB banka


AS "SEB atklātais pensiju fonds"  

Antonijas 9, Rīga, LV-1010

Vienotais reģistra numurs: 40003485047

Tālrunis: (+371) 67215681
Fakss: (+371) 67779923

pensija@seb.lv

AS "SEB banka" SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

SEB - Sabalansētais LV02UNLA0001100400100
SEB - Aktīvais LV18UNLA0001100400200AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana"

 

Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010

Vienotais reģistra numurs: 40003012938

Tālrunis: (+371) 67079800
Fakss: (+371) 67079808

dziviba@seb.lv


AS "SEB banka" SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

LV35UNLA0002049469816


AS "Swedbank" SWIFT (BIC) kods: HABALV22
LV73HABA0001403035913


AS "Citadele banka" SWIFT (BIC) kods: PARXLV22

LV29PARX0000231521011