Switch to mobile version. Augšup

Ideju kredīts

Ideju kredīts

Mēs piedāvājam:

 • Bezmaksas konsultāciju pie SEB bankas privātpersonu darījuma vadītāja
 • Individuālu pieeju finanšu risinājumam
 • Profesionālu atbalstu visā kredīta atmaksas laikā

Ja Jums ir ikdienas vajadzības vai ieceres, kurām nepietiek līdzekļu, piesakieties konsultācijai pie SEB bankas privātpersonu darījuma vadītāja, lai pārrunātu Jums piemērotāko finanšu risinājumu.

Aizņemieties apdomīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt.

Kredīta minimālā summa

No 2 800 EUR, ja nodrošinājums ir nekustamais īpašums

No 1 400 EUR, ja nodrošinājums ir depozīts SEB bankā

Ja Jums nepieciešama mazāka finansējuma summa, iesakām iepazīties ar Patēriņa kredīta nosacījumiem.

Kredīta atmaksas termiņš

No 2 līdz 7 gadiem

Kredīta atmaksas termiņš tiek noteikts, izvērtējot katru konkrētu darījumu.

Ja kredīta nodrošinājums ir noguldījums SEB bankā, Ideju kredīta atmaksas termiņš ir atkarīgs no depozīta termiņa – kredīta atmaksas beigu termiņš nedrīkst pārsniegt depozīta beigu termiņu.

Kredīta ikmēneša maksājums

Nedrīkst pārsniegt 40 % no Jūsu neto ienākumiem

Aprēķinot ikmēneša maksājumu, tiek ņemti vērā arī citi Jūsu kredītu un līzingu maksājumi.

Kredīta saņemšanas priekšnoteikumi

Stabili, regulāri un pietiekami ienākumi kredītsaistību izpildei

Kredīta piešķiršanas procesā vērtēti tiek gan Jūsu, gan pārējo Jūsu ģimenes locekļu kopējie ienākumi, tostarp īres un saimnieciskās darbības ienākumi, ja spējat tos pierādīt un šie ienākumi tiek deklarēti.

Pozitīva kredītvēsture

Pirms kredīta piešķiršanas, tiek vērtētas Jūsu līdzšinējās finanšu saistības. Pozitīvo kredītvēsturi veido savlaicīga saistību izpilde, savukārt negatīvo — problēmas ar kredītu atmaksu - kavēti maksājumi, neatmaksāti kredīti u.tml.

Kredīta nodrošinājums

Ja Jūsu kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums, būtiska ir tā tirgus vērtība - jo vērtīgāks īpašums, jo labāki kredīta nosacījumi.

Soļi kredīta saņemšanai

Konsultācija SEB bankā

Piesakieties bezmaksas konsultācijai pie SEB bankas privātpersonu darījuma vadītāja, lai noskaidrotu savas iespējas saņemt Ideju kredītu.

Dokumentu iesniegšana

SEB bankā jāiesniedz:

 • jāuzrāda Jūsu pase vai ID karte - kopijas izgatavošanai;
 • aizpildīts kredīta pieprasījums (PDF);
 • ienākumus apstiprinoši dokumenti — bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem un izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ne vecāka par 1 mēnesi (ja plānotais kredīts ir mazāks par 100 minimālajām mēnešalgām, izziņa nav obligāta);
 •  sertificēta vērtētāja veikts nekustamā īpašuma vērtējums (ne vecāks par 6 mēnešiem no pieprasījuma iesniegšanas dienas), ja Jūsu kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums.

Papildus var tikt pieprasīti arī citi dokumenti, par kuru nepieciešamību Jūs informēs SEB bankas privātpersonu darījumu vadītājs.

Pieprasījuma izskatīšana un lēmuma pieņemšana

Lēmums par kredīta piešķiršanu SEB bankā tiek pieņemts 3-5 darba dienu laikā.

Līguma slēgšana un dokumentu noformēšana

 • Kredīta un ķīlas līguma slēgšana ar SEB banku.
 • Hipotēkas un ar to saistīta aizlieguma reģistrēšana Zemesgrāmatā SEB bankas labā, ja Jūsu kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums.
 • Ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšana atbilstoši SEB bankas prasībām. Ar plašāku informāciju par apdrošināšanu un Jums izdevīgiem apdrošināšanas noteikumiem var iepazīties sadaļā apdrošināšana.
 • Depozīta noguldīšana SEB bankā, ja Jūsu kredīta nodrošinājums ir depozīts SEB bankā.

Papildus informācija

Ideju kredīta nosacījumi katra darījuma ietvaros var būt atšķirīgi.

Kredīta summa, atmaksas termiņš un citi nosacījumi tiek izvērtēti atbilstoši kredīta mērķim un nodrošinājuma vērtībai.

 

Ikmēneša maksājuma summa

Ikmēneša maksājuma summu ietekmē vairāki faktori:

 • Procentu likmes lielums un svārstības — jo mazāka procentu likme, jo mazāks ikmēneša maksājums.
 • Kredīta termiņš — jo ilgāks kredīta atmaksas laiks, jo mazāks ikmēneša maksājums.
 • Kredīta atmaksas grafiks.

Vienādie maksājumi: konstanta ikmēneša maksājuma summa.

Maksājuma summa katrā procentu periodā ir nemainīga, taču pirmajos kredīta atmaksas gados tiek atmaksāta lielāka procentu daļa un mazāka pamatsummas daļa, savukārt vēlāk - lielāka pamatsummas daļa un mazāka procentu daļa. Kopējais procentu maksājums šādā gadījumā ir lielāks.

Dilstošie maksājumi: mainīgs ikmēneša maksājums — pirmajos gados lielāks, vēlākajos — mazāks.

Ja pirmajos gados varat atļauties novirzīt kredīta atmaksai lielāku summu, šis atmaksas grafiks ir izdevīgāks, jo ar katru mēnesi ikmēneša maksājuma apmērs samazināsies un kopējā maksājamā procentu summa būs mazāka.

Aizdevuma procentu likme

 

Jūsu aizdevuma procentu likmi veido:

 • Bāzes procentu likme. Jūs varat izvēlēties īstermiņa vai ilgtermiņa bāzes procentu likmi.
  • Īstermiņa bāzes procentu likme tiek noteikta 3, 6 vai 12 mēnešiem. Tā parasti ir zemāka par ilgtermiņa bāzes procentu likmi, tomēr svārstās atkarībā no tirgus situācijas (attiecīgi ik pēc 3, 6 vai 12 mēnešiem), līdz ar to Jums var būt grūtāk plānot savus izdevumus, tomēr labvēlīgā tirgus situācijā var būt finansiāli izdevīgāka.
  • Ilgtermiņa bāzes procentu likme tiek noteikta uz periodu no 2 līdz 5 gadiem. Tā parasti ir augstāka par īstermiņa bāzes likmi, taču ilgāku laiku saglabājas nemainīga, tādējādi mazinot procentu likmes svārstību risku.

Izvēloties īstermiņa bāzes procentu likmi, jārēķinās ar bāzes procentu likmes svārstībām un attiecīgi iespējamu maksājumu pieaugumu.

 • Pievienotā procentu likme - kredīta procentu likmes fiksētā daļa. Galvenie kritēriji likmes lieluma noteikšanai ir:
  • Jūsu ienākumu stabilitāte un spēja tos pierādīt.
  • Jūsu līdzšinējā sadarbība ar SEB banku un saistību pildīšana.
  • Jūsu kopējais saistību apjoms.
  • Jūsu kredīta nodrošinājums - nekustamā īpašuma tirgus vērtība.

Informāciju par starpbanku likmēm (naudas cena tirgū) Jūs varat apskatīt šeit.

Saistītās izmaksas

Vienreizējas izmaksas:

 • Ar SEB bankas pakalpojumiem saistītās izmaksas:
  • Komisijas maksa par kredīta noformēšanu saskaņā ar SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi.
    
 • Ar SEB bankas pakalpojumiem nesaistītās izmaksas:
  • nekustamā īpašuma novērtēšana;
  • ar ķīlas reģistrāciju saistītās izmaksas.

Atkārtotas izmaksas:

 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana (ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums);
 • Kredītmaksājuma apdrošināšana.

 

Kredītmaksājumu apdrošināšana

Lai pasargātu sevi no neplānotiem finansiāliem zaudējumiem un savus tuviniekus no kredītsaistību pārņemšanas situācijās, kad pēkšņi rodas grūtības ar Ideju kredīta (kura mērķis ir mājoklis) atmaksu, piedāvājam kredītmaksājumu apdrošināšanu.

Ikmēneša apdrošināšanas maksājums, sākot no 5 EUR, nodrošina iespēju saņemt apdrošināšanas kompensāciju piespiedu bezdarba vai pārejošas darbnespējas situācijās, kā arī ļauj saglabāt īpašumu, jo apdrošinātājs segs kredīta atlikumu paliekošas darba nespējas vai dzīvības zaudējuma gadījumā.

Īpašuma apdrošināšana

Apdrošinot savu mājokli, Jūs iegūsiet drošību un iespēju izvairīties no neplānotiem finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties zādzības, ugunsgrēka, plīsuša ūdensvada vai citu negadījumu rezultātā.

Pārliecinieties, ka sagatavotā īpašuma apdrošināšanas polise atbilst šādiem kritērijiem:

 • nekustamā īpašuma apdrošinājuma summa ir atjaunošanas vērtībā vai faktiskajā vērtībā, ja objektam tiek fiksēts nolietojums;
 • apdrošinātas ir nekustamā īpašuma nesošās konstrukcijas ar apdari;
 • apdrošinātie riski: uguns, dabas stihijas, inženiertehniskās komunikācijas, zādzība un laupīšana;
 • kā Atlīdzības saņēmējs ir norādīta AS „SEB banka”, reģ.Nr.40003151743 neizpildīto kredītsaistību apmērā;
 • pašrisks ir noteikts pēc Jūsu izvēles, bet ne lielāks par 10% no īpašuma apdrošinājuma summas.

Apdrošināšanas polises eksemplāru sūtiet uz e-pasta adresi apdrosinasana@seb.lv vai nogādājiet jebkurā AS „SEB banka” filiālē vismaz 5 dienas pirms iepriekšējās īpašuma apdrošināšanas polises beigu datuma.

Jūsu ērtībai piedāvājam apdrošināt īpašumu SEB bankā. Lai uzzinātu vairāk par apdrošināšanas iespējam, sazinieties ar savu SEB bankas privātpersonu darījumu vadītāju vai zvaniet 8777 vai 26668777.

Ja iestājies īpašuma apdrošināšanas gadījums

 • Parūpējieties par savu un tuvinieku drošību
 • Centieties novērst lielāku zaudējumu rašanos
 • Informējiet:
  • ugunsgrēka gadījumā – ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;
  • trešo personu ļaunprātīgas rīcības (zādzības un vandālisma) gadījumā – policiju;
  • sadursmes gadījumā ar sauszemes transportlīdzekli – policiju;
  • eksplozijas gadījumā – attiecīgo avārijas dienestu;
  • inženierkomunikāciju avārijas gadījumā – attiecīgo avārijas dienestu un/vai apdrošinātā nekustamā īpašuma apsaimniekotāju (īpašnieku) vai pašvaldības policiju;
  • ūdensvada avāriju gadījuma – nekustamā īpašuma apsaimniekotāju.
 • Tiklīdz tas iespējams, sazinieties un piesakiet apdrošināšanas gadījumu savam apdrošinātājam, kā arī informējiet par to savu privātpersonu darījuma vadītāju SEB bankā.

Ar AAS "Balta" automātiski noslēgto nekustamā īpašuma polišu nosacījumiem varat iepazīties šeit.

Pieteikties Ideju kredītam un konsultācijai Jūs varat arī zvanot uz 8777 vai Skype: SEB_Latvija.

Konsultācijas laikā ar SEB bankas privātpersonu darījuma vadītāju Jūs varēsiet uzzināt sev pieejamā kredīta apjomu, atmaksas veidus un atbildes uz dažādiem ar kredītu saistītiem jautājumiem.

Konsultācija par Ideju kredītu un pieprasījuma izskatīšana ir bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Kredīta noformēšana, palielināšana (% no piešķirtās summas)1 1,5 %, min. 75.00 EUR
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma)1 0,7 %, min. 50.00 EUR
maks. 300.00 EUR
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja kredīts tiek pārfinansēts uz citu kredītiestādi 650.00 EUR
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja ieķīlātais nekustamais īpašums tiek pārdots, un ja darījums tiek finansēts citā kredītiestādē 150.00 EUR

Papildus pakalpojumi

Nodrošinājuma novērtēšana Pēc vienošanās
Bankas piekrišanas sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta pieprasījuma 20.00 EUR

 


 

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.