Switch to mobile version. Augšup

Pārrobežu maksājumi

Pārrobežu maksājumi

 • Ērts un drošs veids, lai veiktu maksājumus uz ārzemēm ikvienā valūtā, kurā SEB banka veic darījumus
 • Iespēja izvēlēties maksājuma izpildes ātrumu – Standarta, Steidzams, Ekspress
 • Iespēja izvēlēties piemērotāko komisijas veidu par maksājuma apkalpošanu

SEB banka nodrošina maksājumus atbilstoši Jūsu izvēlētajai valūtai un maksājuma veidam. Izvēloties maksājuma prioritāti, Jūs nosakāt arī maksājuma izpildes ātrumu. Standarta pārskaitījumam ir zemākas komisijas maksas nekā Steidzamajam vai Ekspress maksājumam, savukārt Ekspress pārskaitījumam ir garantēta tūlītēja apstrāde.

Maksājums saņēmējbankas vai starpbankas rīcībā nonāks atkarībā no Jūsu izvēlētā maksājuma veida:

 • Standarta – aiznākamajā darba dienā
 • Steidzamais – nākamajā darba dienā
 • Ekspress – tajā pašā darba dienā

Maksājuma izpildes ātrumu nosaka ne tikai maksājuma veids, bet arī tas, vai saņēmējbankas un SEB bankas korespondentbanka ir viena un tā pati. Ja abu pušu korespondentbankas atšķiras, pārskaitījums var aizņemt vairāk laika. Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka arī maksājumi ārzemju valūtās uz citām bankām Latvijā tiek izpildīti kā pārrobežu maksājumi.

Jums ir iespēja izvēlēties piemērotāko komisijas veidu par pārrobežu maksājuma apkalpošanu:

 • SHA jeb dalītās komisijas (“izmaksas uz pusēm”) maksājuma gadījumā saņēmējbanka saņem pārskaitījuma summu pilnā apmērā un Jūs sedzat komisijas maksu SEB bankai, bet saņēmējs – savai bankai.
 • OUR jeb "pilna summa saņēmējam" maksājuma gadījumā komisijas maksu sedzat Jūs, un saņēmējs saņem pilnu maksājuma summu. Šāda veida pārskaitījumus starp Eiropas ekonomiskās zonas valstīm vai valūtās, kas ir to apgrozībā, iespējams veikt tikai tad, ja maksājums ietver valūtas konvertāciju.

Biežāk uzdotie jautājumi par pārrobežu maksājumiem

Kādi rekvizīti ir nepieciešami, lai ir veiktu pārrobežu maksājumu?

Veicot pārrobežu maksājumu, nepieciešams norādīt šādus rekvizītus.

Kā veidot maksājumu uzdevumu pārskaitījumam Krievijas rubļos (RUB)?

Lai veiktu maksājumu Krievijas rubļos, lūdzu, izlasiet instrukciju.

Uz kurām valstīm ir aizliegts veikt pārskaitījumus?

Sakarā ar starptautiskām sankcijām un korespondentbanku savstarpējiem noteikumiem, iespējams, ka uz dažām valstīm pastāv ierobežojumi pārskaitījumu veikšanai.

Cik ilgā laikā iespējams saņemt ieskaitījumu no citas bankas?

Tas, cik ātri Jūsu partnera veiktais maksājums ienāks Jūsu kontā, ir atkarīgs no pārskaitījuma veida, maksātāja valsts un maksājuma valūtas. Ja Jūsu norēķinu kontā tiek ieskaitīts maksājums citā valūtā, tas tiek konvertēts atbilstoši norēķinu dienā spēkā esošajam bezskaidras naudas darījumu kursam.

Ja vēlaties, lai maksājums Jūsu kontā tiktu ieskaitīts konkrētajā pārskaitījuma valūtā, Jūs varat:

 • atvērt multivalūtu kontu internetbankā;
 • atvērt norēķinu kontu attiecīgajā valūtā jebkurā SEB bankas filiālē;
 • norādīt maksātājam sava norēķinu konta rekvizītus maksājuma veikšanai, kā arī korespondentbanku.

Vai ir iespējams iepriekš aizpildīt pārrobežu maksājumu formu?

Jā, Jūs varat aizpildīt maksājuma formu iepriekš un iesniegt to filiālē.

 

SEPA automātiskā rēķinu apmaksa

Pakalpojums

Cena
Internetbankā
un mobilajā aplikācijā
Filiālē
Iekšbankas maksājumi
Starp viena klienta kontiem SEB bankā (t.sk. pārskatījums uz krājkontu), ja klients pieteicies Klienta komplektam Bez maksas 3.00 EUR
Starp viena klienta kontiem SEB bankā (t.sk. pārskatījums uz krājkontu)1 0.07 EUR 3.00 EUR
Uz cita klienta kontu SEB bankā, ja klients pieteicies Klienta komplektam Bez maksas 3.00 EUR
Uz cita klienta kontu SEB bankā 0.14 EUR 3.00 EUR
SEB pensiju fonds, SEB dzīvības apdrošināšana kontos SEB bankas ietvaros Bez maksas Bez maksas
Valūtas konvertācija konta ietvaros Bez maksas 3.00 EUR
Eiropas maksājumi2
Standarta SEPA maksājums, ja klients pieteicies Klienta komplektam Bez maksas 4.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde3: līdz plkst. 16:00, D+0* līdz plkst. 15:00, D+0*
pēc plkst. 16:00, D+1* pēc plkst. 15:00, D+1*
Standarta SEPA maksājums 0.36 EUR 4.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde3: līdz plkst. 16:00, D+0* līdz plkst. 15:00, D+0*
pēc plkst. 16:00, D+1* pēc plkst. 15:00, D+1*
Eiropas Ekspress maksājums (SHA) 22.00 EUR 25.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde3: līdz plkst. 17:00, D+0* līdz plkst. 16:00, D+0*
Pārrobežu maksājumi4
Standarta maksājums:
   •  SHA 11.50 EUR 14.50 EUR
   •  OUR 20.00 EUR 25.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde3: līdz plkst. 17:00, D+2* līdz plkst. 17:00, D+2*
Steidzamais maksājums:
   •  SHA 18.50 EUR 22.00 EUR
   •  OUR 26.00 EUR 30.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde3: līdz plkst. 15:00, D+1* līdz plkst. 14:00, D+1*
pēc plkst. 15:00, D+2* pēc plkst. 14:00, D+2*
Ekspress maksājums:
   •  SHA (maksājumi EUR valūtā) 22.00 EUR 25.00 EUR
   •  SHA (maksājumi ārzemju valūtās) 25.00 EUR 30.00 EUR
   •  OUR 50.00 EUR 58.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem3 USD, EUR, SEK līdz plkst. 15:00, D+0* līdz plkst. 14:00, D+0*
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem3 DKK, NOK, CHF līdz plkst. 13:00, D+0* līdz plkst. 12:00, D+0*
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem3 CAD, GBP, RUB līdz plkst. 11:00, D+0* līdz plkst. 10:00, D+0*
* D+0 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā tajā pašā darba dienā.
   D+1 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā nākamajā darba dienā.
   D+2 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā aiznākamajā darba dienā.

 
Bankas darba laikā summām, sākot no 10 000 EUR vai tās ekvivalentam citā valūtā, tiek piešķirts uzlabots valūtas kurss, savukārt ārpus darba laika – standarta kurss.


1 Pārskaitījums uz depozītu kontu ir bez maksas.

2 Ja maksājumā nav norādīts saņēmēja IBAN konts, maksājums tiks izpildīts kā Standarta pārrobežu maksājums. Par maksājuma apstrādi starpniekbanka un/vai saņēmējbanka var ieturēt papildus komisiju, kas tiks iekasēta no Klienta.

3 Maksājuma uzdevumu pieņemšanas pārtraukšanas brīdis – laiks Norēķinu dienā, pēc kura saņemtie Maksājuma rīkojumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā Norēķinu dienā.

4 Maksājumu rīkojums ar komisijas veidu ”OUR” - SEB bankas, kā arī visas ar maksājuma izpildi saistītās starpbanku un saņēmējbankas komisijas sedz Klients. SEB banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi ”OUR” attiecīgajā SWIFT ziņojumu laukā ”Details of Charges”, uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu pārveduma summu. Ar šo noteikumu SEB bankas atbildība ir ierobežota. SEB banka nav atbildīga par to, ka starpbankas vai saņēmējbanka nav izpildījusi SEB bankas norādījumus vai arī kredīta pārvedums nav saņemts pilnā apmērā citu no SEB bankas neatkarīgu iemeslu dēļ. Saņēmējbankas pieprasītās vai citas ar šo pārvedumu saistītās komisijas maksas, SEB banka ir tiesīga ieturēt no Klienta konta bezakcepta kārtībā.
  Maksājumu rīkojums ar komisijas veidu ”SHA” - SEB bankas komisiju sedz Klients, visas ar maksājuma izpildi saistītās starpbanku un saņēmējbankas komisijas sedz saņēmējs. SEB banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmēbankai ar norādi ”SHA” attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā ”Details of Charges”. Starpbankām vai saņēmējbankai ir tiesības ieturēt komisijas no pārveduma summas pirms vai pēc līdzekļu ieskaitīšanas saņēmēja kontā.
  Maksājumi, kas veikti Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros jebkurā šo dalībvalstu valūtā, tiek izpildīti tikai ar komisijas veidu ”SHA”. Komisijas no starpbankām netiek iekasētas (attiecas uz maksājumiem, kuros ir norādīts saņēmēja IBAN konts un saņēmējbankas SWIFT kods). Ja Klients šādam maksājumam norāda komisijas veidu ”OUR”, maksājums netiek pieņemts izpildei (izņemot maksājumus, kas ir saistīti ar valūtas konvertēšanu, kad iespējams izvēlēties arī komisijas veidu ”OUR”).

Noderīgi

Uzziniet par SEB bankas piedāvātajām vietējo un starptautisko rēķinu un pakalpojumu apmaksas iespējām vienā pārskatāmā lapā.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.