Switch to mobile version. Augšup

Iekšbankas maksājumi

Iekšbankas maksājumi

  • Ātra naudas nosūtīšana un saņemšana starp SEB bankas kontiem
  • Bezmaksas pārskaitījumi, ja Jums ir klienta komplekts
  • Iespēja izveidot maksājumu paraugu, ja plānojat veikt regulārus maksājumus konkrētam saņēmējam

Iekšbankas maksājumi eiro vai ārvalstu valūtā starp saviem kontiem vai uz cita SEB bankas klienta kontu nodrošina visātrākos naudas pārskaitījumus, jo notiek nekavējoties, arī brīvdienās un svētku dienās. Ar bankas izveidotajiem maksājumu paraugiem ietaupīsiet laiku un gūsiet pārliecību, ka ievadītie rekvizīti ir korekti. Ātrākai maksājuma uzdevuma noformēšanai Jūs varart izveidot savu paraugu. Savukārt kontrolēt visus maksājumus iespējams internetbankā – veiktie un saņemtie pārskaitījumi pieejami Jūsu konta izrakstā.

  • Lai veiktu iekšbankas maksājumu, Jums jābūt kontam SEB bankā
  • Ja veicat maksājumu citam SEB bankas klientam, Jums jānorāda saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums un konta numurs
  • Maksājumu var veikt jebkurā valūtā

Pakalpojums

Cena
Internetbankā
un mobilajā aplikācijā
Filiālē
Iekšbankas maksājumi
Starp viena klienta kontiem SEB bankā (t.sk. pārskatījums uz krājkontu), ja klients pieteicies Klienta komplektam Bez maksas 3.00 EUR
Starp viena klienta kontiem SEB bankā (t.sk. pārskatījums uz krājkontu)1 0.07 EUR 3.00 EUR
Uz cita klienta kontu SEB bankā, ja klients pieteicies Klienta komplektam Bez maksas 3.00 EUR
Uz cita klienta kontu SEB bankā 0.14 EUR 3.00 EUR
SEB pensiju fonds, SEB dzīvības apdrošināšana kontos SEB bankas ietvaros Bez maksas Bez maksas
Valūtas konvertācija konta ietvaros Bez maksas 3.00 EUR
Eiropas maksājumi2
Standarta SEPA maksājums, ja klients pieteicies Klienta komplektam Bez maksas 4.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde3: līdz plkst. 16:00, D+0* līdz plkst. 15:00, D+0*
pēc plkst. 16:00, D+1* pēc plkst. 15:00, D+1*
Standarta SEPA maksājums 0.36 EUR 4.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde3: līdz plkst. 16:00, D+0* līdz plkst. 15:00, D+0*
pēc plkst. 16:00, D+1* pēc plkst. 15:00, D+1*
Eiropas Ekspress maksājums (SHA) 22.00 EUR 25.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde3: līdz plkst. 17:00, D+0* līdz plkst. 16:00, D+0*
Pārrobežu maksājumi4
Standarta maksājums:
   •  SHA 11.50 EUR 14.50 EUR
   •  OUR 20.00 EUR 25.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde3: līdz plkst. 17:00, D+2* līdz plkst. 17:00, D+2*
Steidzamais maksājums:
   •  SHA 18.50 EUR 22.00 EUR
   •  OUR 26.00 EUR 30.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde3: līdz plkst. 15:00, D+1* līdz plkst. 14:00, D+1*
pēc plkst. 15:00, D+2* pēc plkst. 14:00, D+2*
Ekspress maksājums:
   •  SHA (maksājumi EUR valūtā) 22.00 EUR 25.00 EUR
   •  SHA (maksājumi ārzemju valūtās) 25.00 EUR 30.00 EUR
   •  OUR 50.00 EUR 58.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem3 USD, EUR, SEK līdz plkst. 15:00, D+0* līdz plkst. 14:00, D+0*
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem3 DKK, NOK, CHF līdz plkst. 13:00, D+0* līdz plkst. 12:00, D+0*
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem3 CAD, GBP, RUB līdz plkst. 11:00, D+0* līdz plkst. 10:00, D+0*
* D+0 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā tajā pašā darba dienā.
   D+1 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā nākamajā darba dienā.
   D+2 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā aiznākamajā darba dienā.

 
Bankas darba laikā summām, sākot no 10 000 EUR vai tās ekvivalentam citā valūtā, tiek piešķirts uzlabots valūtas kurss, savukārt ārpus darba laika – standarta kurss.


1 Pārskaitījums uz depozītu kontu ir bez maksas.

2 Ja maksājumā nav norādīts saņēmēja IBAN konts, maksājums tiks izpildīts kā Standarta pārrobežu maksājums. Par maksājuma apstrādi starpniekbanka un/vai saņēmējbanka var ieturēt papildus komisiju, kas tiks iekasēta no Klienta.

3 Maksājuma uzdevumu pieņemšanas pārtraukšanas brīdis – laiks Norēķinu dienā, pēc kura saņemtie Maksājuma rīkojumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā Norēķinu dienā.

4 Maksājumu rīkojums ar komisijas veidu ”OUR” - SEB bankas, kā arī visas ar maksājuma izpildi saistītās starpbanku un saņēmējbankas komisijas sedz Klients. SEB banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi ”OUR” attiecīgajā SWIFT ziņojumu laukā ”Details of Charges”, uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu pārveduma summu. Ar šo noteikumu SEB bankas atbildība ir ierobežota. SEB banka nav atbildīga par to, ka starpbankas vai saņēmējbanka nav izpildījusi SEB bankas norādījumus vai arī kredīta pārvedums nav saņemts pilnā apmērā citu no SEB bankas neatkarīgu iemeslu dēļ. Saņēmējbankas pieprasītās vai citas ar šo pārvedumu saistītās komisijas maksas, SEB banka ir tiesīga ieturēt no Klienta konta bezakcepta kārtībā.
  Maksājumu rīkojums ar komisijas veidu ”SHA” - SEB bankas komisiju sedz Klients, visas ar maksājuma izpildi saistītās starpbanku un saņēmējbankas komisijas sedz saņēmējs. SEB banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmēbankai ar norādi ”SHA” attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā ”Details of Charges”. Starpbankām vai saņēmējbankai ir tiesības ieturēt komisijas no pārveduma summas pirms vai pēc līdzekļu ieskaitīšanas saņēmēja kontā.
  Maksājumi, kas veikti Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros jebkurā šo dalībvalstu valūtā, tiek izpildīti tikai ar komisijas veidu ”SHA”. Komisijas no starpbankām netiek iekasētas (attiecas uz maksājumiem, kuros ir norādīts saņēmēja IBAN konts un saņēmējbankas SWIFT kods). Ja Klients šādam maksājumam norāda komisijas veidu ”OUR”, maksājums netiek pieņemts izpildei (izņemot maksājumus, kas ir saistīti ar valūtas konvertēšanu, kad iespējams izvēlēties arī komisijas veidu ”OUR”).

Noderīgi

Uzziniet par SEB bankas piedāvātajām vietējo un starptautisko rēķinu un pakalpojumu apmaksas iespējām vienā pārskatāmā lapā.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.