Switch to mobile version. Augšup

Bezkontakta MasterCard Classic kredītkarte

Bezkontakta MasterCard Classic kredītkarte

 • Pieejams gan bezprocentu kredītlimits līdz 45 dienām, gan kredītlīnija, gan fiksētais atmaksas grafiks
 • Ērti norēķināties par maziem pirkumiem līdz 10 EUR

Bezkontakta MasterCard Classic kredītkartei ir īpaša funkcionalitāte, kas ļauj par maziem pirkumiem līdz 10 EUR Baltijas valstīs, citviet Eiropā līdz 14 EUR norēķināties bez PIN koda ievadīšanas.

 • Bez komisijas maksas norēķinieties veikalos un internetā Latvijā un ārzemēs
 • Iegūstiet aizdevumu, kuru varat izmantot jebkurā brīdī un jebkādām vajadzībām
 • Ar bezkontakta karti norēķināšanās par nelielām summām ir pavisam vienkārša un ātra – bez kartes ievietošanas POS terminālī un PIN koda ievadīšanas.  Bezkontaktu norēķinu limits Baltijā ir 10 EUR, bet citur Eiropā – 14 EUR. Drošības nolūkos pirmais pirkums ar bezkontakta karti ir jāveic, ievadot PIN kodu.
 • Izmantojiet kredītkarti ceļojumu izdevumu apmaksai, rezervējiet aviobiļetes, viesnīcas vai nomājiet automašīnu
 • Neraizējieties par valūtas maiņu – norēķinoties ar kredītkarti ārzemēs, banka automātiski veiks valūtas konvertāciju
 • Izņemiet skaidru naudu bankomātos un bankās visā pasaulē
 • Saņemiet informāciju par konta atlikumu un pēdējiem darījumiem kontā ārpus bankas darba laika – SEB bankomātos, internetbankā vai ar SMS
 • Papildiniet kredītkartes kontu, veicot pārskaitījumu no norēķinu konta vai iemaksājot skaidru naudu kartes kontā SEB bankas naudas iemaksas/izmaksas bankomātos
 • Piesaistiet savam kredītkartes kontam vairākas papildkartes (piemēram, saviem ģimenes locekļiem) un katrai kartei nosakiet individuālu limitu skaidras naudas izņemšanai bankomātā

Jūsu ērtībai piedāvājam Jums pēc savas izvēles piesaistīt savai kredītkartei bezprocentu kredītlimitu, kredītlīniju vai fiksēto atmaksas grafiku.

Kredītlīnija (5%)

Kredītlīnijas iztērēto kredīta summu ir iespējams atmaksāt pakāpeniski – katra nākamā mēneša 5.-15. datumā atmaksājot bankai tikai 5% no iepriekšējā mēnesī izmantotā kredītlimita. Procenti, līgumsods, nokavējuma procenti tiek ieturēti kopā ar pamatsummu.

Bezprocentu kredītkarte (100%)

Bezprocentu kredītlimitu Jūs varat lietot līdz 45 dienām bez maksas – ja atmaksāsiet izlietoto kredītlimita summu līdz nākamā mēneša 15. datumam, procenti nebūs jāmaksā un kredītlimits atkal būs pieejams pilnā apmērā. 

Kredītkarte ar fiksēto atmaksu

Izvēloties kredītkarti ar fiksēto atmaksu, Jums būs iespēja noteikt konkrētu iztērēto kredīta summu un procentus, kurus Jūs varēsiet atmaksāt pakāpeniski – katra nākamā mēneša 5.-15. datumā.

Kredītkaršu atmaksas veidi

Karšu darījumu limiti Jūsu finanšu drošībai

Jūsu konta līdzekļu papildu drošībai banka ir noteikusi mēneša tēriņu limitu – 5000 EUR, kas ietver gan pirkumus, gan darījumus bankomātos.. Nepieciešamības gadījumā Jūs varat to mainīt.

Praktiski ieteikumi drošiem darījumiem ar karti

 • Glabājiet maksājumu karti drošībā;
 • Neizpaudiet savas kartes PIN kodu un neglabājiet to uzrakstītu uz papīra lapiņas kopā ar karti vai mobilajā telefonā. Apstiprinot savus darījumus ar PIN kodu, pārliecinieties, vai neviens cits to neredz;
 • Karti drīkst izmantot tikai persona, kuras vārds, uzvārds un paraksts ir uz kartes;
 • Pirms apstiprināt darījumu ar PIN kodu, vienmēr pārbaudiet darījuma summu;
 • Saglabājiet darījumu čekus, lai varētu tos salīdzināt ar darījumu atskaiti internetbankā;
 • Izmantojiet tikai drošu internetveikalu un pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus;
 • Ja, veicot pirkumu, 3 reizes pēc kārtas nepareizi ievadīsiet kartes PIN kodu, tā drošības nolūkos tiks automātiski nobloķēta. Karti var atbloķēt bankomātā, ievadot pareizo PIN kodu

Kā rīkoties maksājuma kartes nozaudēšanas gadījumā

 • Lai bloķētu maksājumu karti, lūdzu, nekavējoties zvaniet SEB bankai pa diennakts tālruni +371 26668777;
 • Ja atrodat savu maksājumu karti pēc tam, kad esat paziņojis par tās nozaudēšanu vai nozagšanu, lūdzu, nelietojiet karti un sazinieties ar SEB banku.

Ja Jūs jau esat SEB bankas klients, kartei Jūs varat pieteikties internetbankā. Ja vēl neesat SEB bankas klients, izdarīt to varat jebkurā SEB bankas filiālē, līdzi ņemot pasi vai ID karti. 

Piecu darba dienu laikā karti būs iespējams saņemt filiālē. Kartes derīguma termiņš ir četri gadi, un Jūsu ērtībai piedāvājam atjaunotās kartes saņemt pa pastu.

Lai karti saņemtu pa pastu, aktualizējiet savu kontaktinformāciju internetbankā vai filiālē. Mēneša beigās uz norādīto kontaktadresi saņemsiet atjaunoto norēķinu karti, kuras PIN kods būs tāds pats kā Jūsu iepriekšējai kartei.

Pēc kartes saņemšanas tā 4 nedēļu laikā ir jāaktivizē SEB bankas bankomātā, internetbankā vai zvanot uz SEB bankai pa tālruni +371 26668777. Ja karte netiks aktivizēta, tā tiks slēgta.

 

SEB kredītkaršu lietotāji var saņemt ceļojumu apdrošināšanu ar izdevīgiem nosacījumiem.

Ceļojumu apdrošināšana ietver

 • Apdrošināšanu pēkšņas slimības gadījumā, kā arī tad, ja jāapmaksā nelaimes gadījuma izraisītie ārstēšanās izdevumi;
 • Apdrošināšana sedz arī ar slimnieka transportēšanu uz Latviju saistītos izdevumus;
 • Bagāžas apdrošināšanu gan tās sabojāšanas, gan nozaudēšanas gadījumā;
 • Drošības naudas iemaksu un jurista pakalpojumus pēc ceļu satiksmes negadījuma;
 • Apdrošināšanu pases nozaudēšanas/zādzības gadījumā.

Kā pieteikt ceļojumu apdrošināšanu

 • Ja esat SEB bankas kredītkartes īpašnieks, iegādāties ceļojuma apdrošināšanu Jūs varat, uzrakstot brīvas formas pieteikumu internetbankā, vai jebkurā SEB bankas filiālē;
 • Ja Jums vēl nav SEB bankas kredītkartes, piesakoties tai filiālē vai internetbankā, Jūs varat izvēlēties ceļojuma apdrošināšanu par papildu samaksu.

Ceļojumu apdrošināšanas noteikumi Ceļojumu apdrošināšanas riski un limiti Instrukcija, kā rīkoties ja noticis apdrošināšanas gadījums ceļojuma laikā

Pakalpojums I Bezprocentu
kredīta limits
II Kredītlīnija III Fiksētais maksājums
Kartes/papildkartes izsniegšanas maksa1 2.15 EUR 2.00 EUR 2.00 EUR
Kartes/papildkartes lietošanas maksa (mēnesī)2 2.15 EUR 2.00 EUR 2.00 EUR
Kartes/papildkartes atjaunošanas maksa3 2.15 EUR 2.00 EUR 2.00 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošana 18.00 EUR
Komisijas maksa par pirkumu:
   •  Latvijā Bez maksas
   •  ārzemēs Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 1,5%, min. 3.56 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM):
   •  SEB bankas ATM 1,5%, min. 0.71 EUR
   •  SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā) 1,5%, min. 0.71 EUR
   •  Latvijā: DNB bankas un Swedbank ATM 1,5%, min. 0.71 EUR
   •  citas bankas ATM 1,5%, min. 3.56 EUR
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM):
   •  līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos Bez maksas
   •  sasniedzot vai pārsniedzot mēneša iemaksas 6 000 EUR apmērā visos klienta kontos 0,1% no darījuma summas
Maksa par izmantoto kredīta limitu (gadā) 0% 21% (1,75% mēnesī) 24% (2% mēnesī)
Ikmēneša atmaksas summa 100% 5% Fiksēta saskaņā ar līgumu
Nokavējuma procenti (gadā) 36% (3% mēnesī)
Līgumsods (gadā) 36% (3% mēnesī)

Citas ar kredītkarti Bezkontakta MasterCard saistītās maksas un nosacījumi

Pārskaitījums no kredītlimita 1,5%, min. 0.71 EUR
Pretenzijas izskatīšana4 Bez maksas
Kartes PIN koda maiņa SEB bankas bankomātos5 Bez maksas
Kartes PIN koda, kas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālā atbloķēšana SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kredīta izskatīšana Bez maksas
Konta atlikuma apskats:
   •  SEB bankas ATM Bez maksas
   •  citos ATM Latvijā 0.45 EUR
   •  citos ATM ārvalstīs 1.00 EUR
Kartes steidzama izgatavošana6 30.00 EUR
Komisijas maksa par valūtas konvertāciju, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu7 2%
Aprēķina periods 1 mēnesis
Norēķinu periods 14 dienas (skaitot no mēneša pirmā datuma)

 

Par citiem pakalpojumiem (norēķinu konta apkalpošana, operācijas kontā, kases operācijas, klienta dokumentu apstrāde u.c.), ko SEB banka sniedz klientam saistībā ar SEB bankas maksājumu karšu apkalpošanu, klients maksā saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi - privātpersonām.

Darījumu limits viena kalendārā mēneša laikā ietver pirkumus un skaidras naudas izņemšanas darījumus 5 000 EUR.

Vienā naudas iemaksas reizē bankomātā var iemaksāt 200 banknotes.

 


 

1 Ja klientam jau ir SEB bankas izdota kredītkarte – bez maksas.

2 Tiek iekasēta sākot ar otro kartes/papildkartes lietošanas mēnesi.

3 Tiek iekasēta, aktivizējot atjaunoto karti/papildkarti.

4 Ja pretenzijas izmeklēšanai ir nepieciešami darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.

5 Mainītais PIN kods ir derīgs līdz kartes derīguma termiņa beigām, karti atjaunojot, tiek sagatavots jauns PIN kods.

6 Klients karti var saņemt SEB bankas Dienvidu filiālē tajā paša darba dienā 16:00, ja karte pasūtīta līdz 12:00, bet nākamajā darba dienā 16:00, ja pasūtīta pēc 12:00.

7 Informācija par valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājas lapā

https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html un http://www.visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.