Switch to mobile version. Augšup

Vērtspapīru konts

Vērtspapīru konts

Pakalpojums piedāvā:

  • iespēju pirkt un pārdot SEB fondu apliecības patstāvīgi - izmantojot internetbanku
  • Izvietot savus brīvos līdzekļus dažāda riska un ienesīguma vērtspapīros

Vērtspapīru kontā tiek glabāti vērtspapīri un veikti vērtspapīru darījumi. Kopā ar SEB banku Jūs varat realizēt savas ieguldījumu ieceres un iegādāties dažādus ieguldījumu fondus, kā arī cita veida ienesīgus vērtspapīrus, piemēram, akcijas un obligācijas.

Vērtspapīru konts paver Jums plašas iespējas īstenot savas ieguldījumu ieceres. Jūs varat:

  • Pirkt un pārdot SEB fondu apliecības patstāvīgi - izmantojot internetbanku.
  • Brīvi veikt jebkuras vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas operācijas, izmantojot bankas speciālistu palīdzību.
  • Izvietot savus brīvos līdzekļus dažāda riska un ienesīguma vērtspapīros.
  • Glabāt vērtspapīru kontā jebkurus apgrozībā esošos pasaules vērtspapīrus.
  • Pārskaitīt un saņemt vērtspapīrus no trešajām personām – t. i., no kādas citas privātpersonas vai uzņēmuma.
  • Ērti saņemt vērtspapīru konta izrakstu par visām Jūsu veiktajām operācijām, kā arī informāciju par vērtspapīru portfeļa kopējo stāvokli.
  • Dereģistrēt jeb saņemt uzņēmuma privatizācijā iegūtas akcijas savā vērtspapīru kontā un veikt darījumus ar šiem vērtspapīriem.

Lasīt vairāk par ieguldījumu fondiem

Lasīt vairāk par darījumiem ar vērtspapīriem

Vērtspapīru konta atvēršanas līguma noteikumi

Pakalpojums Cena

Vērtspapīru konta atvēršana

Vērtspapīru konta atvēršana SEB bankas Internetbankā (Ibankā) Bez maksas
Vērtspapīru konta atvēršana SEB bankas filiālē 4.27 EUR

Operācijas ar Latvijā reģistrētajiem vērtspapīriem

Vērtspapīru dereģistrācija 4.27 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums 11.38 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums SEB bankas ietvaros 4.27 EUR
DVP ieskaitījums / pārvedums ar LCD starpniecību eiro 7.11 EUR
DVP ieskaitījums / pārvedums ar LCD starpniecību ārvalstu valūtās 11.38 EUR
Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu akcionāru reģistru Bez maksas

Operācijas ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem

Vienkāršais (beznaudas) Igaunijā un Lietuvā reģistrēto vērtspapīru ieskaitījums / pārvedums 7.11 EUR
DVP ieskaitījums / pārvedums Igaunijā un Lietuvā reģistrētajiem vērtspapīriem 11.38 EUR
Citu vērtspapīru vienkāršais (beznaudas) / DVP ieskaitījums / pārvedums 21.34 EUR
Vienkāršais (beznaudas) pārvedums SEB bankas ietvaros 4.27 EUR

Vērtspapīru īpašnieku sapulces

Vērtspapīru bloķēšana uz vērtspapīru īpašnieku sapulci 1.42 EUR
Klienta pārstāvēšana vērtspapīru īpašnieku sapulcē Pec vienošanās,
min. 213.43 EUR

Maksa par vērtspapīru kontiem1

Ikmēneša maksa par Latvijas valsts parāda vērtspapīriem 0,0025 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par citiem Latvijas emitentu parāda vērtspapīriem 0,0055 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Latvijā reģistrētajām akcijām un ieguldījumu fondu apliecībām 0,01 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Igaunijas un Lietuvas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,005 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Euroclear / Clearstream sistēmā vai ASV reģistrētiem parāda vērtspapīriem 0,01 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Somijas, Austrijas, Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Šveices, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Grieķijas un Portugāles depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,01 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Polijas, Honkongas, Kanādas, Japānas, Austrālijas, Singapūras un Dienvidāfrikas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,02 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Kazahstānas un Ungārijas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,025 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Krievijas uzņēmumu akcijām tirdzniecībai Krievijas Tirdzniecības Sistēmā 0,075 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Bosnijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas un Slovēnijas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,1 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par ASV akcijām 0,01 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par ADR / GDR glabāšanu 0,025 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par ārvalstu ieguldījumu fondu apliecību glabāšanu 0,01 %, min. 1.00 EUR
SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšana Bez maksas
Ikmēneša maksa par kontu, kurā nav atlikuma, kā arī par kontu, kurā ir vienīgi tādu Latvijas emitentu vērtspapīri, kuri atrodas maksātnespējas, sanācijas, bankrota vai likvidācijas stadijā 1.00 EUR

Komisija par REPO un REVERSE REPO darījumiem

Par katru darījumu 3.00 EUR

Maksa par SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem2

Fondu apliecību pirkšanas un regulāras pirkšanas filiālē vai Internetbankā (Ibankā):3
   •  Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0,75 %
   •  Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0,5 %
   •  Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0 %
Fondu apliecību pārdošanas (visiem SEB fondiem) Bez maksas
Maiņas4 Bez maksas

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms

  15.00 EUR
15.00 USD
100.00 SEK
1 500.00 JPY
100.00 NOK

E - brokera akciju tirdzniecības sistēma

Pieslēgums e - brokera sistēmai Bez maksas
Ikmēneša maksa par e - brokera abonēšanu

(NASDAQ Riga, NASDAQ Tallinn un NASDAQ Vilnius akciju segments)

15.00 EUR

Konta izrakstu sagatavošana

Konta izraksta sagatavošana par noteiktu periodu pēc klienta pieprasījuma filiālē 4.27 EUR par izrakstu
Vērtspapīru portfeļa pārskats Ibankā Bez maksas

Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās5, 6, 7

Pakalpojums Rīkojums ir pieteikts SEB bankas brokeriem Rīkojums ir pieteikts filiālē / Internetbankā Rīkojums ir pieteikts elektroniskās tirdzniecības sistēmā
Baltijas akcijas 0,35 %, min. 3.00 EUR 0,50 %, min. 3.00 EUR 0,25 %, min. 1.00 EUR
ASV akcijas 0,35 %, min. 25.00 EUR 0,50 %, min. 35.00 EUR -
Skandināvijas akcijas 0,35 %, min. 15.00 EUR 0,50 %, min. 25.00 EUR -
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas, Portugāles, Kanādas akcijas 0,35 %, min. 50.00 EUR 0,50 %, min. 60.00 EUR -
Latvijas parāda vērtspapīru izsole 0,1 % no nomināla, min. 15.00 EUR -
Eiroobligācijas 0,1 % no nomināla, min. 50.00 EUR -
Citiem vērtspapīriem Pēc vienošanās -
Papildus maksa par steidzamu naudas ieskaitīšanu kontā nākamajā darba dienā pēc vērtspapīru pārdošanas NASDAQ Riga, NASDAQ Tallinn un NASDAQ Vilnius biržās 0,3 %, min. 10.00 EUR
Soda maksa par aizkavētiem norēķiniem 0,3 % no pilnas darījuma summas par katru dienu

 

SEB bankai ir tiesības ieturēt valsts nodevas vai tamlīdzīgus maksājumus un citas trešo pušu komisijas.

 


 

1 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. Minimālā komisija tiek piemērota atsevišķi par katrā valstī glabātajiem vērtspapīriem.

2 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija. Ja regulējošajos dokumentos maksimāli atļautā pirkšanas komisija ir 0 %, tad tiek piemērota attiecīgā ieguldījumu fonda prospektā atrunātā komisija.

3 Regulārie maksājumu uzdevumi vai darījumi Ibankā ir iespējami tikai tiem fondiem, kuriem tas ir noteikts fondu prospektu pielikumā.

4 Maiņas darījumi ir iespējami tikai starp fondiem ar vienu cenu līmeni. Piemēram, fondus, kuriem pirkšanas komisija ir 0,75 %, var mainīt uz fondiem ar tādu pašu pirkšanas komisiju.

5 Komisijas maksa tiek ieturēta par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu valūtā vai tās ekvivalentā cita valūtā saskaņā ar SEB bankas cenrādi un tiek aprēķināta pēc SEB bankas noteikta kursa.

6 Lai pieteiktu darījumu SEB bankas brokeriem ir jābūt noslēgtam "Finanšu instrumentu darījumu līgumam".

7 Vērtspapīru pirkšanas un / vai pārdošanas darījumiem var tikt piemērotas trešo pušu komisijas.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.