Privātpersonām

Čeku norēķini

Norēķinu veids naudas līdzekļu saņemšanai

  • Komercčeku pieņemšana apmaksai

SEB banka pieņem apmaksai citu banku un iestāžu izsniegtus komercčekus.

Pieteikties konsultācijai
  • SEB banka pieņem apmaksai citu banku vai iestāžu izdotus komercčekus visās valūtās, kurās SEB banka veic darījumus.
  • Komercčekā norādīto naudas summu izmaksā tikai čekā norādītajam maksājuma saņēmējam, kuram ir atvērts norēķinu konts SEB bankā.
  • Nauda par SEB bankā iesniegtajiem komercčekiem klienta kontā tiek ieskaitīta tikai pēc tās saņemšanas no apmaksātājbankas un noteiktā pārbaudes laika. Lūdzu, ņemiet vērā, ka naudas pārskaitījums šajā gadījumā var aizņemt ilgāku laiku – līdz pat vairākām nedēļām, tāpēc, ja Jums jāveic steidzams maksājums, labāk izvēlieties citu norēķinu veidu.

Pieteikties bankas čeku norēķinu pakalpojumiem Jūs varat jebkurā SEB bankas filiālē.


SEB banka pieņem apmaksai komercčekus un ceļojumu čekus visās valūtās, kurās SEB banka veic darījumus.


  • Lai SEB bankā iesniegtu apmaksai komercčeku, čekā norādītajam saņēmējam jāierodas jebkurā SEB bankas filiālē un jāaizpilda pieteikuma veidlapa. Saņēmējam ir nepieciešams norēķinu konts SEB bankā, kurā tiks ieskaitīta komercčekā norādītā summa. Nauda par SEB bankā iesniegtajiem komercčekiem klienta kontā tiek ieskaitīta tikai pēc tās saņemšanas no apmaksātājbankas un noteiktā pārbaudes laika.

    Pieteikums čeku pieņemšanai


Piesakieties bezmaksas konsultācijai!


Cena

Čeku pieņemšana uz inkaso: 1

  • čeku pieņemšana uz inkaso

EUR 14.23 +

1% no čekā norādītās summas

  • komisija par neapmaksātu čeku

Ārzemju bankas pieprasītā komisija +

SEB bankas komisija par čeku pieņemšanu uz inkaso

 

 

1 1) Čeki tiek pieņemti uz inkaso tikai tad, ja klientam ir atvērts norēķinu konts SEB bankā;

2) Papildus izmaksu gadījumā no izmaksājamās summas tiek atskaitītas starpbanku un čeka izdevējbankas komisijas;

3) Apmaksātā čeka summa tiek ieskaitīta tikai klienta kontā SEB bankā;

4) Čeki, kuru summas nepārsniedz EUR 1 500 vai ekvivalentu citā valūtā, tiek apmaksāti ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc to pieņemšanas;

5) Čeki, kuru summas pārsniedz EUR 1 500 vai ekvivalentu citā valūtā, tiek apmaksāti ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc to pieņemšanas.