Privātpersonām

Čeku norēķini

Norēķinu veids naudas līdzekļu nosūtīšanai vai saņemšanai

 • Iespēja iegādāties bankas čekus
 • Komercčeku un ceļojumu čeku pieņemšana apmaksai

SEB banka pieņem apmaksai citu banku un iestāžu izsniegtus komercčekus un ceļojumu čekus, kā arī piedāvā klientiem iegādāties uz SEB bankas korespondentbankām izrakstītus bankas čekus.

Pieteikties konsultācijai

Bankas čeks ir SEB bankas rakstisks rīkojums tās korespondentbankai izmaksāt konkrētu summu čekā norādītajam saņēmējam. Bankas čekus naudas līdzekļu nosūtīšanai, saņemšanai vai norēķiniem par precēm un pakalpojumiem Latvijā un ārvalstīs var izmantot gan uzņēmumi, gan privātpersonas.

Bankas čeka priekšrocības

 • Ērti izmantot, ja nav zināmi maksājuma saņēmēja bankas rekvizīti.
 • Izdevīgi nelielai maksājuma summai, un tad, ja pārskaitījuma komisijas maksa pārsniedz čeka iegādes maksu.
 • Izmantojami gadījumos, kad partneris vēlas saņemt samaksu tieši čeka veidā.
 • SEB bankā čekus iespējams iegādāties USD, EUR, GBP, CAD, CHF, DKK, HKD, JPY, LTL, NOK, PLN, SEK valūtās:
  • USD valūtā - Deutsche Bank Trust Company Americas bankas čeki;
  • EUR valūtā - Deutsche Bank vai SEB bankas čeki;
  • pārējās valūtās - SEB bankas čeki.
 • Bankas čeka derīguma termiņš ir 6 mēneši no čeka izrakstīšanas dienas. Deutsche Bank Tust Company Americas bankas čekiem ASV derīguma termiņš ir 1 gads.
 • Jums ir iespēja atsaukt nopirkto bankas čeku jebkurā SEB bankas filiālē.
 • SEB banka pieņem apmaksai citu banku vai iestāžu izdotus komercčekus visās valūtās, kurās SEB banka veic darījumus.
 • Komercčekā norādīto naudas summu izmaksā tikai čekā norādītajam maksājuma saņēmējam, kuram ir atvērts norēķinu konts SEB bankā.
 • Nauda par SEB bankā iesniegtajiem komercčekiem klienta kontā tiek ieskaitīta tikai pēc tās saņemšanas no apmaksātājbankas un noteiktā pārbaudes laika. Lūdzu, ņemiet vērā, ka naudas pārskaitījums šajā gadījumā var aizņemt ilgāku laiku – līdz pat vairākām nedēļām, tāpēc, ja Jums jāveic steidzams maksājums, labāk izvēlieties citu norēķinu veidu.
 • Tūlītēju apmaksu SEB banka veic ASV, Kanādas un Lielbritānijas valdību izdotiem pensiju čekiem, ja čekā norādītā summa nepārsniedz 3 500 EUR ekvivalentu.
 • SEB banka pieņem apmaksai ceļojumu čekus visās valūtās, kurās SEB banka veic skaidras naudas darījumus.
 • Tūlītēja apmaiņa pret skaidru naudu par iesniegtajiem ceļojumu čekiem tiek veikta tikai personai, kura tos ir iegādājusies un parakstījusies uz tiem pirkšanas brīdī. Šajā gadījumā naudas saņēmējam nav nepieciešams Norēķinu konts SEB bankā.
 • Ceļojumu čeki visā pasaulē tiek pielīdzināti skaidrai naudai, un tos var izmantot, arī norēķinoties par precēm un pakalpojumiem viesnīcās, restorānos, aviokompānijās, tūrisma aģentūrās u.c. Ceļojumu čekus, ko pircējs ir nodevis citai personai kā norēķināšanās līdzekli, SEB banka apmaksā tāpat kā komercčekus – pēc naudas saņemšanas no apmaksātājbankas un noteiktā pārbaudes laika.
 • Ceļojumu čekiem nav noteikts derīguma termiņš, tie ir izmantojami neierobežotu laiku.

Pieteikties bankas čeku norēķinu pakalpojumiem Jūs varat jebkurā SEB bankas filiālē.


 • Bankas čekus iespējams iegādāties jebkurā SEB bankas filiālē, apmaksājot tos no sava norēķinu konta SEB bankā un aizpildot pieteikuma veidlapu. SEB bankas filiālēs Rīgā bankas čekus saņemsiet vienas dienas laikā, bet citur Latvijā – trīs dienu laikā.

  Pieteikums bankas čeku pirkšanai


SEB banka pieņem apmaksai komercčekus un ceļojumu čekus visās valūtās, kurās SEB banka veic darījumus.


 • Lai SEB bankā iesniegtu apmaksai komercčeku, čekā norādītajam saņēmējam jāierodas jebkurā SEB bankas filiālē un jāaizpilda pieteikuma veidlapa. Saņēmējam ir nepieciešams norēķinu konts SEB bankā, kurā tiks ieskaitīta komercčekā norādītā summa. Nauda par SEB bankā iesniegtajiem komercčekiem klienta kontā tiek ieskaitīta tikai pēc tās saņemšanas no apmaksātājbankas un noteiktā pārbaudes laika.

  Pieteikums čeku pieņemšanai


 • Lai SEB bankā iesniegtu apmaksai ceļojumu čeku, personai, kura tos ir iegādājusies un parakstījusies uz tiem pirkšanas brīdī, ir jāierodas jebkurā SEB bankas filiālē un jāaizpilda pieteikuma veidlapa. Saņēmējam nav nepieciešams Norēķinu konts SEB bankā. Banka veiks ceļojuma čeka tūlītēju apmaiņu pret skaidru naudu

  Pieteikums čeku pieņemšanai


Piesakieties bezmaksas konsultācijai!


 

EUR

LVL

American Express ceļojumu čeku pirkšana eiro un ārvalstu valūtās

2%, min. 2.85

2%, min. 2.00

Čeku pieņemšana uz inkaso: 1

 • čeku pieņemšana uz inkaso

14.23 +

1% no čekā norādītās summas

10.00 +

1% no čekā norādītās summas

 • komisija par neapmaksātu čeku

Ārzemju bankas pieprasītā komisija +

SEB bankas komisija par čeku pieņemšanu uz inkaso

Bankas čeka pārdošana

7.11

5.00


 

1 1) Čeki tiek pieņemti uz inkaso tikai tad, ja klientam ir atvērts norēķinu konts SEB bankā;

  2) Papildus izmaksu gadījumā no izmaksājamās summas tiek atskaitītas starpbanku un čeka izdevējbankas komisijas;

  3) Apmaksātā čeka summa tiek ieskaitīta tikai klienta kontā SEB bankā;

  4) Čeki, kuru summas nepārsniedz EUR 1 500 vai ekvivalentu citā valūtā, tiek apmaksāti ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc to pieņemšanas;

  5) Čeki, kuru summas pārsniedz EUR 1 500 vai ekvivalentu citā valūtā, tiek apmaksāti ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc to pieņemšanas.